Policie ČR

V rámci závazků plynoucích z Úmluvy UNESCO o opatřeních k zákazu a zabránění nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků a spolupracujeme s Policií České republiky a uveřejňujeme údaje o vybraných zcizených předmětech. Dále informujeme o nástrojích, které má Policie České republiky.

Od roku 1992 využívá Policie České Republiky informační systém SEUD (nyní PSEUD) – národní specializovanou pátrací databázi vedenou ve čtyřech jazycích a obsahující více než 19 000 záznamů o odcizených, nalezených a navrácených uměleckých dílech. Jedná se o účinný nástroj při pátrání po kulturním dědictví a v boji s nelegálním obchodem s kulturními statky.
Databáze byla od počátku přístupná pracovníkům Ministerstva kultury ČR a Celní správy ČR. V roce 2001 byla databáze zveřejněna na internetu, pro veřejnost samozřejmě s omezeným rozsahem dat. Problematikou pátrání po předmětech kulturní a historické hodnoty se zabývá odbor pátrání úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia ČR.

Link – na pátrací oběžníky a aktuality – http://www.policie.cz/clanek/ochrana-kulturniho-dedictvi-policejni-prezidium-cr-uskpv-odbor-patrani.aspx

Link na českou pátrací databázi – veřejný přístup – http://pseud.policie.cz/wps/portal/

Link na mezinárodní pátrací databázi Interpolu –  https://www.interpol.int/Crime-areas/Works-of-art/Works-of-art (část je veřejná, jinak je potřeba vyplnit přihlašovací formulář)

V roce 1995 vznikla mezinárodní pátrací databáze Interpolu s názvem Stolen Works of Art, která obsahuje více než 50 000 záznamů odcizených uměleckých děl ze 133 zemí světa. Každý záznam v databázi je popsán podle „Objekt ID standardu“, kterému rozumí odborní specialisté i široká veřejnost.

Na stránkách Publikace EU byla zveřejněna studie “Nezákonný obchod s kulturními statky v Evropě ”, kterou vydalo Generální ředitelství pro vzdělávání, mládež, sport a kulturu (Evropská Komise) a tým ECORYS Nizozemí ve spolupráci s výzkumníky v této problematice jmenovitě Neil Brodie a Donna Yates. V rámci této studie se dotazníku zúčastnil i odbor pátrání ÚSKPV PP ČR. Publikaci naleznete zde: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d79a105a-a6aa-11e9-9d01-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-101448915

Seznamy hledaných předmětů:

2021

Peru pátrá po odcizených archiváliích převážně z 19. sotletí. Více v popisech ZDE: Seznam 1 CZ (.PDF); Seznam 2 CZ (.PDF); Seznam 3 CZ (.PDF); Seznam 4 CZ (.PDF)

Originální protokoly a fotodokumentaci odcizených archiválií naleznete zde: https://drive.google.com/drive/folders/1ooCMy3Lj2otQLiSwtm8jDKudkkGJie7p?usp=sharing

2020

Izrael pátrá po překupnících, kteří prodávají nelegálně získané mince z období 132 – 136 n. l., tj. z období povstání Bar-Kochva.

2019

Irák pátrá po souboru 41 předmětů mezopotámského původu, které byly vystaveny 17. 5. 2019 na aukci (Live Auctioneers) v Londýně. Zde najdete seznam artefaktů včetně jejich popisu v anglickém a arabském jazyce.

Dánsko pátrá po kolekci stříbrného servisu převážně z 19. století. Seznam s obrazovou dokumentací najdeteZDE.

Peru pátrá po kolekci 18 zcizených obrazů. Seznam s popisem a obrazovou dokumentací najdete ZDE.

2018 Přehled nejvýznamnějších uměleckých děl, která byla odcizena v průběhu roku 2018 na celém světe.

Slovinsko
Zcizení uměleckých předmětů pocházející z dílny Fabergého, příp. jeho napodobitelů. Seznam najdete ZDE. Vyobrazení předmětů.

Peru
Sbírka Carlose Miguela Alfaro Ochoa, Cusco obrazy Svatý Jakub Maurobijec a Svatý Vincent Ferrerský.
Regionální muzeum v San Martin, náboj do zbraně “bola”.
Sakristie kaple Alto de Cayma, Yanahuaura, krucifix.
Chrám Nejsvětějšího spasitele, Cusco,obraz Venkovská žena, korunka Panny Marie Karmelské