Policie ČR

V rámci závazků plynoucích z Úmluvy UNESCO o opatřeních k zákazu a zabránění nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků a spolupracujeme s Policií České republiky a uveřejňujeme údaje o vybraných zcizených předmětech. Dále informujeme o nástrojích, které má Policie České republiky.

Od roku 1992 využívá Policie České Republiky informační systém SEUD (nyní PSEUD) – národní specializovanou pátrací databázi vedenou ve čtyřech jazycích a obsahující více než 19 000 záznamů o odcizených, nalezených a navrácených uměleckých dílech. Jedná se o účinný nástroj při pátrání po kulturním dědictví a v boji s nelegálním obchodem s kulturními statky.
Databáze byla od počátku přístupná pracovníkům Ministerstva kultury ČR a Celní správy ČR. V roce 2001 byla databáze zveřejněna na internetu, pro veřejnost samozřejmě s omezeným rozsahem dat. Problematikou pátrání po předmětech kulturní a historické hodnoty se zabývá odbor pátrání úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia ČR.

Link – na pátrací oběžníky a aktuality – http://www.policie.cz/clanek/ochrana-kulturniho-dedictvi-policejni-prezidium-cr-uskpv-odbor-patrani.aspx

Link na českou pátrací databázi – veřejný přístup – http://pseud.policie.cz/wps/portal/

Link na mezinárodní pátrací databázi Interpolu –  https://www.interpol.int/Crime-areas/Works-of-art/Works-of-art (část je veřejná, jinak je potřeba vyplnit přihlašovací formulář)

V roce 1995 vznikla mezinárodní pátrací databáze Interpolu s názvem Stolen Works of Art, která obsahuje více než 50 000 záznamů odcizených uměleckých děl ze 133 zemí světa. Každý záznam v databázi je popsán podle „Objekt ID standardu“, kterému rozumí odborní specialisté i široká veřejnost.

Na stránkách Publikace EU byla zveřejněna studie “Nezákonný obchod s kulturními statky v Evropě ”, kterou vydalo Generální ředitelství pro vzdělávání, mládež, sport a kulturu (Evropská Komise) a tým ECORYS Nizozemí ve spolupráci s výzkumníky v této problematice jmenovitě Neil Brodie a Donna Yates. V rámci této studie se dotazníku zúčastnil i odbor pátrání ÚSKPV PP ČR. Publikaci naleznete zde: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d79a105a-a6aa-11e9-9d01-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-101448915

Seznamy hledaných předmětů:

2021

Hledání triptichu Lidice malíře Willi Sitte

Na Ministerstvo kultury se obrátil německý spisovatel Aron Boks, který píše knihu o svém prastrýci, kterým byl německý malíř Willi Sitte (1921 – 2013). Pana Bokse zajímá triptych Lidice: Willi Sitte: Lidice, 1959/1960 olej, plátno, střed 117 x 342 cm, boční křídla 241 x 157 cm, celkové rozměry včetně predelly 358 x 342 cm Fotografie triptychu naleznete v příloze. Podle tvrzení pana Bokse jeho prastrýc vytvořil toto dílo v Halle s úmyslem věnovat ho Lidicím 15. června 1962 u příležitosti 20. výročí lidické tragédie jako oficiální státní dar Výboru proti fašismu a Ministerstva kultury NDR. Pan Boks dále uvádí, že k dokončení malby měli pana Sitteho motivovat studenti pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové, zatímco oficiální východoněmecké kruhy prý Sitteho dílo považovaly za příliš formalistické. Podle tvrzení pana Bokse měl být obraz dočasně uložen v Praze roku 1960 nebo 1961, možná byl k vidění v červnu 1962 v Lidicích, a od té doby je nezvěstný. Dovoluji si Vás požádat, abyste v případě, že jsou Vám známy osudy a současné uložení Sitteho triptychu, abyste tyto informace předali Samostatnému oddělení ochrany kulturních statků Ministerstva kultury. Děkujeme rovněž za šíření dotaz pan Bokse mezi odbornou veřejností a těmi, kteří by s dílem jeho prastrýce mohli přijít do styku v rámci své pracovní náplně.

Spolková republika Německo – žádost o ztotožnění nalezených maleb

Odbor mezinárodní spolupráce Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci Policejního prezidia ČR požádal Ministerstvo kultury o součinnost při ztotožnění dvou maleb, které byly 18. května 2021 nalezeny v odpadkovém koši na parkovišti u dálnice poblíž Ohrenbachu ve Spolkové republice Německo. Tyto malby nejsou zaznamenány v databázi odcizených uměleckých děl INTERPOLu PSYCHE ani v německé národní databázi odcizených kulturních statků. Jejich případný zápis v české národní databázi odcizených kulturních statků prověřuje Policie ČR.

  • Portrét muže v červené čapce

olej, plátno, 74 x 62,8 cm

rámováno (pozlacený rám)

na zadní straně nápis „Hogstraten“

Mohlo by se jednat o kopii? malby Samuela van Hoogstratena Mladý muž v červeném baretu.

  • Portrét muže

olej, plátno, 55,2 x 47,5 cm

datováno 166?

rámováno (pozlacený rám)

Mohlo by se jednat o kopii? autoportrétu Pietra Bellotiho

Dovolujeme si Vás požádat, abyste v případě, že kteroukoli z těchto maleb můžete ztotožnit, je Vám znám jejich vlastník či další okolnosti, abyste tyto informace bezodkladně předali Policii ČR – Odboru mezinárodní spolupráce a Samostatnému oddělení ochrany kulturních statků Ministerstva kultury.

Peru 

Peru pátrá po odcizených archiváliích převážně z 19. sotletí. Více v popisech ZDE: Seznam 1 CZ (.PDF); Seznam 2 CZ (.PDF); Seznam 3 CZ (.PDF); Seznam 4 CZ (.PDF)

Originální protokoly a fotodokumentaci odcizených archiválií naleznete zde: https://drive.google.com/drive/folders/1ooCMy3Lj2otQLiSwtm8jDKudkkGJie7p?usp=sharing

2020

Izrael pátrá po překupnících, kteří prodávají nelegálně získané mince z období 132 – 136 n. l., tj. z období povstání Bar-Kochva.

2019

Irák pátrá po souboru 41 předmětů mezopotámského původu, které byly vystaveny 17. 5. 2019 na aukci (Live Auctioneers) v Londýně. Zde najdete seznam artefaktů včetně jejich popisu v anglickém a arabském jazyce.

Dánsko pátrá po kolekci stříbrného servisu převážně z 19. století. Seznam s obrazovou dokumentací najdeteZDE.

Peru pátrá po kolekci 18 zcizených obrazů. Seznam s popisem a obrazovou dokumentací najdete ZDE.

2018 Přehled nejvýznamnějších uměleckých děl, která byla odcizena v průběhu roku 2018 na celém světe.

Slovinsko
Zcizení uměleckých předmětů pocházející z dílny Fabergého, příp. jeho napodobitelů. Seznam najdete ZDE. Vyobrazení předmětů.

Peru
Sbírka Carlose Miguela Alfaro Ochoa, Cusco obrazy Svatý Jakub Maurobijec a Svatý Vincent Ferrerský.
Regionální muzeum v San Martin, náboj do zbraně “bola”.
Sakristie kaple Alto de Cayma, Yanahuaura, krucifix.
Chrám Nejsvětějšího spasitele, Cusco,obraz Venkovská žena, korunka Panny Marie Karmelské