TOP TEN

Národní muzeum
Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1
www.nm.cz
Národní muzeum je největším a třetím nejstarším muzeem České republiky – bylo založeno v roce 1818. Veřejnost si jej spojuje především s monumentální novorenesanční Historickou budovou, která tvoří přirozenou dominantu Václavského náměstí v Praze. Ta byla po rozsáhlé rekonstrukci propojena multimediální chodbou s neméně zajímavou Novou budovou Národního muzea a vytvořily tak jedinečný Muzejní komplex. Od léta 2021 je zde možné navštívit nové moderně pojaté expozice věnované historii a přírodě. Národní muzeum ale není jen tato budova. V rámci své činnosti sbírá, zkoumá a prezentuje artefakty z přírodovědeckých, historických i uměleckých oborů, které vystavuje ve svých 17 objektech a ochraňuje v několika samostatných depozitářích. Jeho knihovna je druhou největší veřejnou knihovnou v České republice a jeho sbírky ukrývají více než třináct milionů předmětů.

Národní galerie v Praze
Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1
www.ngprague.cz
Národní galerie v Praze, jejíž tradice sahá až do roku 1796, patří mezi světově nejstarší veřejné umělecké sbírky. Šest architektonicky cenných budov prezentuje vrcholná díla středoevropského středověku, výjimečné práce světových mistrů od Rubense přes Gauguina po Picassa, asijské umění a v neposlední řadě tvorbu klíčových osobností českého výtvarného umění.

Národní technické muzeum
Kostelní 1320/42, 170 78 Praha 7
www.ntm.cz
Národní technické muzeum je největší českou institucí svého druhu. Sbírky prezentuje ve čtrnácti stálých expozicích a v množství krátkodobých výstav. Mezi skvosty v expozici Dopravy patří závodní automobil Mercedes Benz W154, se kterým zvítězil Rudolf Caracciola na Grand Prix v roce 1938. V expozici Astronomie patří mezi nejvzácnější exponáty Bürgiho sextant, používaný Johannesem Keplerem. Přínos české vědy dokládá čočkostroj v expozici Chemie, na kterém Otto Wichterle koncem roku 1961 odlil první měkké kontaktní čočky.

Moravské zemské muzeum
Zelný trh 6, 659 37 Brno
www.mzm.cz
Moravské zemské muzeum patří k největším a nejstarším paměťovým institucím ve středoevropském prostoru, bylo založeno roku 1817. Představuje historii jedinečného území Moravy, jehož obyvatelé už před 25 000 lety vytvořili tzv. Věstonickou Venuši – první hliněnou sochu či nejstarší portrét ženy na světě, jež je nyní Národní kulturní památkou. K pečlivě uchovávaným unikátům patří i pluh, s nímž v roce 1769 oral syn Marie Terezie, budoucí císař Josef II., či rozsáhlá numismatická, divadelní a literární sbírka. Muzeum dále spravuje jedinečné přírodní sbírky z celého světa.

Moravská galerie v Brně
Husova 18, 662 26 Brno
www.moravska-galerie.cz
Moravská galerie v Brně je druhým největším muzeem umění v České republice. Vznikla v roce 1961 sloučením sbírek Moravského uměleckoprůmyslového muzea a Obrazárny Moravského zemského muzea. Spravuje pět budov – Pražákův palác, Uměleckoprůmyslové muzeum a Místodržitelský palác, vlastní vilu architekta Dušana Jurkoviče a Rodný dům Josefa Hoffmanna v Brtnici, který je společným pracovištěm s MAK, Vídeň. Jako jediné muzeum umění u nás se zabývá výtvarnou kulturou zcela komplexně. Pracuje jak s volným uměním od nejstaršího období po současnost, tak s fotografií, užitým uměním, grafickým designem a architekturou.
On-line:Moravská galerie doma

Slezské zemské muzeum
Nádražní okruh 31, 746 01 Opava
www.szm.cz
Slezské zemské muzeum je pomyslnou branou do Slezska. Jeho zájem sahá od živé i neživé přírody přes prehistorii, historii až k dějinám umění. Je nejstarším veřejným muzeem na území dnešní České republiky, bylo založeno roku 1814. Spravuje šest expozičních budov a areálů. Země Slezsko je představena v Historické výstavní budově v Opavě. Tématům obrany a vojenství se věnují expozice Areálu československého opevnění Hlučín-Darkovičky a Národního památníku II. světové války v Hrabyni. Rozsáhlou kolekci rostlin pěstuje Arboretum Nový Dvůr ve Stěbořicích. Literatuře se věnují expozice Památníku Petra Bezruče v Opavě a Srubu Petra Bezruče v Ostravici.

Muzeum umění Olomouc
Denisova 47, 771 11 Olomouc
www.muo.cz
Muzeum umění Olomouc bylo založeno v roce 1951. Sídlí ve třech objektech – Muzeu moderního umění, Arcidiecézním muzeu Olomouc a Arcidiecézním muzeu Kroměříž, v nichž jsou shromážděny sbírky starého, moderního a současného umění. Bohatá je jeho sbírka výtvarné kultury střední Evropy, která bude soustředěna v nové budově Středoevropského fóra Olomouc. Celkem spravuje 185 tisíc předmětů. Arcidiecézní muzeum Olomouc získalo v roce 2016 titul Evropské dědictví.
Virtuální prohlídka: https://artsandculture.google.com/streetview/muzeum-um,, MUO – Google Arts and Culturehttps://artsandculture.google.com/partner/muzeum-um%C4%9Bn%C3%AD-olomouc-olomouc-museum-of-art,, nejcennější umělecká díla ze sbírek MUO i Arcibiskupství olomouckého, o něž MUO pečuje, najdete na stránkách www.muo.cz,  projekt Muzea umění Central European Art Database (CEAD), který si klade za cíl vybudovat dynamickou on-line databázi výtvarného umění a kultury poválečné střední Evropy: http://cead.space/, podcasty http://muo.cz/podcast-muzea-umeni-olomouc/, videa: https://www.youtube.com/user/muzeumumeniolomouc, edukační programy: http://muo.cz/budte-v-kontaktu/inspirujte-se-s-nasimi-edukatory-a-tvorte-doma-s-detmi–3306/

Uměleckoprůmyslové museum v Praze
17. listopadu 2, 110 00 Praha 1
www.upm.cz
Uměleckoprůmyslové museum v Praze chce být inspirací, poučením a také zážitkem pro návštěvníka. Od roku 2017 rozšiřuje aktivity v rekonstruované historické budově, která tvoří kulturní celek s koncertní a výstavní budovou Rudolfinum, Uměleckoprůmyslovou školou a Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy. V bohatých sbírkách mezinárodního významu jsou rozsáhlé a jedinečné soubory historického i současného uměleckého sklářství, porcelánu, textilu, módy, nábytku, užité grafiky či sbírka fotografie. V Domě U Černé Matky Boží prezentuje unikátní příklady českého kubismu v užitém umění a architektuře.

Židovské muzeum v Praze
U Staré školy 141/1, 110 00 Praha 1
www.jewishmuseum.cz
Židovské muzeum v Praze založené roku 1906  patří k nejstarším svého druhu v Evropě. Jeho sbírku převzala za války pražská židovská obec, která iniciovala vznik tzv. Židovského ústředního musea. Nacisté projekt schválili, i když vedeni jinými záměry. Po komunistickém  převratu bylo muzeum roku 1950 postátněno. V říjnu 1994 byly muzejní budovy a sbírky navráceny židovské komunitě a vzniklo Židovské muzeum v Praze jako nestátní instituce zasvěcená kulturním dějinám českých a moravských Židů. Jako takové rozvíjí bohatou činnost expoziční, odbornou, vzdělávací, publikační a kulturní.
On-line sbírky http://collections.jewishmuseum.cz/, výstavy: http://collections.jewishmuseum.cz/index.php/simpleGallery/Show/Index/lang/cs_CZ, dále např: https://www.jewishmuseum.cz/flipbook-cz/#page/1

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Valdštejnská 161/20, 118 00, Praha
www.npmk.cz
www.comenius350.cz
Muzeum vzniklo v roce 1892 díky českým učitelům jako výraz snahy o uchování a dokumentování historických tradic českého školství, pedagogiky a odkazu Jana Amose Komenského. Od roku 2011 je součástí instituce knihovna, jejíž fond tvoří téměř půl milionu svazků – knihy (především učebnice), periodika, audiodokumenty, elektronické dokumenty a mapy. V letech 2020 až 2022 koordinuje Národní oslavy výročí Jana A. Komenského, jejichž součástí je i soutěžní kampaň Komenský do tříd!

Národní muzeum v přírodě
Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
www.nmvp.cz
Dokumentuje, ochraňuje a uchovává, zpřístupňuje památky lidového stavitelství a interpretuje způsob lidí žijících na venkově po dvě stě let od poloviny 18. století. Jedno z nejstarších muzeí v přírodě v Evropě bylo otevřeno v Rožnově pod Radhoštěm v souvislosti s konáním I. Valašského roku v červenci 1925. Prezentuje lidovou architekturu Moravského Valašska z městského i vesnického prostředí pečuje o stavby Dušana Jurkoviče na Pustevnách. V kraji Vysočina zpřístupňuje NMvP skanzeny na Veselém Kopci a Betlém v Hlinsku. Stavitelství a lidovou kulturu Hané reprezentuje areál v Příkazech. Kulturu a sepětí původních obyvatel s krajinou v bývalých Sudetech i jejich poválečnou proměnu zpřístupňuje skanzen Zubrnice.