EMA

EMA
Evropská muzejní akademie (European Museum Academy)

Evropská muzejní akademie vedená jako nezisková nadace v Nizozemí byla založená u příležitosti 10. výročí úmrtí významného muzeologa Kennethe Hudsona (1916-1999) skupinou pracovníků, kteří jsou činní v muzejní oblasti a obecně v kultuře. Tato skupina pracovala s Kennethem Hudsonem po mnoho let v kontextu udílení cen Evropského muzea roku pod záštitou Rady Evropy a pod patronací Jejího Veličenstva královny Fabioly Belgické na poli průmyslové archeologie a v ostatních oblastech, které těžily z průkopnictví Kennethe Hudsona.

Nadace EMA podporuje průzkumy na poli muzejních inovací, stimuluje nové myšlenky a zkušenosti. Nabízí své služby coby inkubátor nových talentů a nových programů cílících ke zvýšení kvality služeb muzeí a muzejního projevu na evropské úrovni.

Koho EMA oslovuje:

 • jednotlivé odborné pracovníky a rovněž veřejné a soukromé organizace, které jsou aktivní na kulturním a ekonomické poli, zajímají se o muzea jako prostředek pro kulturní komunikaci na evropské úrovni
 • osoby a organizace, které působí ve vzdělávací oblasti
 • osoby a organizace, které jsou činné na poli technologického výzkumu, aplikovaného na kulturní dědictví
 • dobrovolnické organizace činné v ochraně historického dědictví a v kulturní sféře obecně

Činnost EMA:

  • uděluje několik ocenění: Cenu Evropské muzejní akademie, Cenu Luigi Michelettiho, Cenu DASA, Cenu pro Muzea umění a je hlavním partnerem cen Dědictví v pohybu a Děti v muzeu
  • organizuje školící programy (workshopy, brainstorming, semináře, setkávání zájmových skupin) v rámci akademického výukového programu a rovněž v kontextu externích programů pro muzejní pracovníky za účelem rozvoje jejich dovedností a schopností na poli evropské interkulturní komunikace a muzejních inovativních postupů
  • na evropské úrovni buduje a pěstuje sítě individuálních partnerů i partnerských organizací  aktivních v celé řadě různých odvětví spjatých s muzejní problematikou
  • publikuje zprávy a další materiály, které se týkají otázek strategického zájmu na posílení role muzeí v současné společnosti a jejich přípravy na budoucí výzvy
  • vede specializované projekty v rámci programů EU, které se zabývají aktivním občanstvím, kulturním dědictvím, muzei, archivy a knihovnami, digitalizací kulturního dědictví atd.
  • nabízí jedinečné konzultační služby pro hodnocení kvality muzeí z hlediska konceptu, managementu, organizace a zážitků, které nabízejí návštěvníkům
  • podporuje programy zaměřené přímo pro návštěvníky:  na zlepšení  kvality interpretace sbírek a na služby pro veřejnost
  • kurzy muzeologie vypracované pod záštitou EMA
  • sbírá materiály a doklady k dílu Kennethe Hudsona ve spolupráci s univerzitou Università di Padova (Padova, Itálie), kde se nachází Knihovna Kennethe Hudsona, uspořádaná a přístupná postgraduálním studentům, kteří se zaměřují na průmyslové dědictví na mezinárodní úrovni. Dále spolupracuje s kurzy Erasmus Mundus na průmyslovém dědictví.

Ceny EMA:

Cena Luigi Michelettiho
Tuto Cenu založily Nadace Micheletti a Kenneth Hudson v roce 1996 jako ocenění excelence ve specifickém sektoru evropských muzeí vědy, technologie, průmyslu a současných dějin.
Přihlášky vědeckých, technických a průmyslových muzeí a vědeckých center, jak nedávno otevřených, tak s dlouholetou tradicí jsou obzvlášť vítány.

Současný program je rovněž otevřený muzeím dějin 20. století (sociálním, politickým, vojenským), aby reflektoval širší působnost Nadace Micheletti.

Cena DASA
Základním kritériem tohoto ocenění je kvalita vzdělanostních příležitostí z všeobecného hlediska: muzeologický koncept, kvalita dějové linie příběhu, kreativita výstavního návrhu a program edukačních činností. Tato Cena je otevřená všem typům muzeí.

Cena pro Muzea umění
Nově vyhlášená každoroční cena pro muzea umění a galerie v celé Evropě.  Zaměřuje se na  vyznamenání a vyzdvižení muzejních projektů, které pracují s uměním inovativním, průkopnickým a kreativním způsobem, aby oslovily nebo reagovaly na dnešní sociální otázky, které jsou hlavní výzvou pro naši současnou společnost. Touto novou cenou si Evropská muzejní akademie klade za cíl určit novou roli modelů excelence, které by mohly fungovat jako inspirující vzory sociální role a důležitosti muzeí umění a galerií. První muzeum nebo galerie získají cenu v září 2021.

Cena Evropské muzejní akademie
Cílem Ceny Evropské muzejní akademie je ocenění vynikajících výsledků muzejních badatelů a kulturních institucí při vytváření kreativních průkopnických muzeí nebo zpracování studií, které mají působit na muzeologický projev na mezinárodní úrovni.

EMA je také partnerem:

Dědictví v pohybu (Heritage in Motion, HIM)
Každoroční multimediální soutěž pro tvůrce filmů, her, aplikací a webových stránek na témata spjatá s evropským dědictvím. Iniciativy na vyhlášení Ceny Dědictví v pohybu se společně zhostily Europa Nostra a Evropská muzejní akademie. Má rovněž podporu evropského webového portálu Europeana.
Zakládající partnerské organizace cítily potřebu shromáždit nejlepší multimediální produkty a díla na Evropském festivalu, který se cíleně zaměřil na témata spjatá s ochranou a podporou evropského dědictví, kulturního a přírodního, hmotného i nehmotného. Dědictví v pohybu uděluje ceny a oslavuje nejlepší multimediální úspěchy a produkty rozmanitými, kreativními a inovativními prostředky.
Europeana se připojila k programu později,  nyní je však klíčovým partnerem pro vytváření webových stránek „Heritage in Motion“ (Dědictví v pohybu)

Přihlašování k letošnímu ročníku je otevřené do 31. 5. 2021. Slavnostní ceremoniál se odehraje v září.

Cena  Muzea v kostce  (Museums in Short)
Cena Muzea v kostce oceňuje hodnotu krátkých filmů v šíření muzejních obsahů poutavě a bezprostředně od roku 2012.
Je podporovaná Evropskou muzejní akademií, Fondazione Brescia Musei, Cinema Nuovo Eden a institucí MUSIL –  Museum of Industry and Labour (Muzeum průmyslu a práce) ve spolupráci s ICOM Italia.
Soutěž je otevřená rozličným typům videí produkovaných muzejními institucemi.

Pro vice informací a veškeré další aktuality sledujte stránky EMA