Žiwa Award

Žiwa Award

Slovanská bohyně Živa (také Żiwia, Siva, Sieba nebo Razivia) představuje princip života, dlouhověkosti, mladosti, krásy, milosti, vitality a plodnosti – rysy, které dobře popisují slovanské dědictví.

Cena Živy vznikla v roce 2012 z iniciativy odborného projektového týmu ze zemí spojených Fórem slovanských kultur.

Cílem ceny Žiwa je uznání, podpora, ocenění a propagace experimentů, projektů a praktik v oblasti muzeologie v konkrétním kulturním a geografickém kontextu slovanských zemí. Důraz je kladen na specifika a jedinečné hodnoty slovanského světa s jeho příběhy, zvyky a dědictvím, jeho společnými a někdy protichůdnými kořeny, stejně jako problémy. Jedná se o cenu, která shromažďuje zajímavé zkušenosti a sdílí je na nadnárodní úrovni. Podporuje konkurenci s cílem zvýšit počet muzeí, které mohou být dokonce lepší než jen nejlepší, a vychází z přesvědčení, že znalosti a výměna zkušeností jsou rozhodující pro vytváření vlivnější role muzeí v naší společnosti.

Úspěchy v projektu Žiwa již oslavilo hned několik českých účastníků:

2019 – Uměleckoprůmyslové museum v Praze (kategorie „vhodné užití zdrojů”)
2018 – Národní technické muzeum, Centrum stavitelského dědictví Plasy (kategorie „vhodné užití zdrojů”)
2018 – Památník Lidice (kategorie „vyprávění příběhů“)
2017 – Valašské muzeum v přírodě (kategorie „vyprávění příběhů“)
2016 – Zámek Žďár nad Sázavou, Muzeum nové generace (kategorie „kreativita“)
2014 – Národní technické muzeum (kategorie „vyprávění příběhů”)
2014 – Národní technické muzeum (kategorie „vůdcovství”)

Více informací najdete na: https://www.fsk.si/projects/ziva/