Planning an Extended Museum

Ve spolupráci národních výborů ICOM z Polska, Česka, Slovenska a Rakouska byla uspořádaná mezinárodní konference MUSEUMS AND IDENTITIES. Planning an extended museum, 21.–23. listopadu 2018 v Museu krále Jana III v Paláci Wilanów ve Varšavě. Navázali jsme na úspěšnou spolupráci při organizaci mezinárodní konference Odvaha k odpovědnosti, která se konala v Brně v roce 2017. Konference se zúčastnilo 105 delegátů ze 13 zemí Evropy. Česká republika byla zastoupena 11ti účastníky.

Témata panelů byla:

1. Perspectives: Different Identities and Missions of Museums
2. Neighbours: Impact of Museums on Cultural Landscapes and Social Networks
3. Politics: Museums in Historical and Contemporary Context
4. Nature: Environmental Impact of Museums
5. Economy: Impact of Museums on Local Development & Financial Sustainability
6. European Union: Impact of Museums on European Identity
Těšíme se, že české zastoupení na této konferenci bude co nejpočetnější!

Call for papers stáhnete ZDE.
Pozvánku najdete ZDE.