Desatero (znovu)otevřeného muzea

Na této stránce najdete souhrn doporučení a návodů, jak se nejlépe vyrovnat s průběhem a následky pandemie COVID-19.

MUZEA (ZNOVU) OTEVŘENÁ
Muzea jsou zde a jsou pro vás.

1. PŘEDSTAVME PŘEDNOSTI:  Muzea jsou zodpovědná, důvěryhodná a bezpečná. Muzea jsou centry kultury, pečují o ni a poskytují významnou duchovní oporu. Muzea jsou všude, jsou demokratická, otevřená všem. Návštěva muzea snižuje stres. Muzea jsou hygienická.
2. INFORMUJME A VYSVĚTLUJMEU vstupu umístěte cedule s milým osobně laděným přivítáním. Zdůrazněte, že jste muzeum zodpovědné a vyjmenujte základní pokyny pro návštěvníky (jaké expozice jsou přístupné, že jsou v nich omezení a jaká, kde je desinfekční gel). Informujte o vašich on-line projektech, vyzývejte návštěvníky, ať se s institucí spojí přes sociální média.
3. UMOŽNĚME POZNAT NEZNÁMÉMyslete na všechny, kteří se rozhodnou v létě trávit dovolenou doma v České republice. Muzea mohou zprostředkovat nepoznané či dokonce exotické kultury.  
4DEFINUJME CÍLOVÉ SKUPINY: Děti, dospělí, senioři, 50+, 60+, 70+, zaměstnaní lidé, ženy, muži, matky, otcové, prarodiče, prarodiče s vnuky, handicapovaní, menšiny, turisté…
5. PŘIPRAVME SE NA MENŠÍ SKUPINYProgramy pro menší skupiny osob, jako workshopy, příměstské tábory, komentované prohlídky budou žádané. Připravujte programy pro děti, dospělé a také pro seniory. Vždy v souladu s aktuálními hygienickými nařízeními.
6. UPRAVME OTEVÍRACÍ DOBUSeniorům mohou být vyčleněny samostatné návštěvnické hodiny. Stejně tak dětem. Otevírací doba muzea může být omezena a jiné dny prodloužena.
7. SPOLUPRACUJME A INSPIRUJME SEPozvěte umělce, výtvarníky, hudebníky, herce ke spolupráci na přípravě a realizaci doprovodných programů, vaši zřizovatelé často poskytují příspěvky také divadlům, hudebním tělesům apod. Pokud jsou divadla uzavřená, jejich pracovníci mohou pomoci jiným kulturním oborům.
8. PODĚKUJMEZdravotníkům a dalším lidem, kteří v době vrcholící epidemie byli “v první linii”, poděkujme poskytnutím vstupného zdarma, uspořádáním koncertu nebo komentované prohlídky.
9. VŽDY MYSLEME NA ZDRAVÍZajistěte si dostatečné množství ochranných pomůcek. Pomozte návštěvníkům udržovat rozestupy. U vstupu instalujte desinfekční gelové dávkovače, zajistěte přístup k toaletám vybaveným mýdlem. Dodržujte obecná hygienická nařízení.
10. BUĎME AKTIVNÍPřizpůsobujte jednotlivé kroky aktuálnímu vývoji situace.