Europa Nostra

Europa Nostra je panevropská federace pro kulturní dědictví. Byla založena v roce 1963 v Itálii. Má sídlo v Haagu a v Bruselu a je konzultačním partnerem UNESCO. Operuje v 50 evropských zemích a má více jak 250 členských organizací. Cílem Europy Nostry je propagace kulturních a historických hodnot Evropy nejširší veřejnosti a lobbing za kulturu v politických sférách.

Každoročně uděluje Europa Nostra Awards, cenu za nejlepší počin v oblasti péče o kulturní dědictví.

V České republice byla Cena EU/Europa Nostra udělena těmto muzejním a galerijním institucím:

2020

Za mimořádný přínos při péči o kulturní dědictví ze strany jednotlivců nebo skupin
Přeshraniční spolupráce pro evropskou klasickou hudbu, CESNET & HAMU

2017

Za mimořádný přínos v kategoriích Památková péče; Výzkum; Vzdělávání, Odborná příprava a osvěta.
Obnova barokního areálu v Kuksu, Národní památkový ústav
Památky nás baví, Národní památkový ústav

2012

Zvláštní uznání (Special Mention) v kategorii ochrana a restaurování architektonického dědictví, kulturní krajiny, umělecké sbírky, archeologické lokality, průmyslové architektury a industriálního dědictví.
Dům Dušana Jurkoviče v Brně – Žabovřeskách, Moravská galerie v Brně
Zvláštní uznání uděleno za příkladnou obnovu a restaurování domu a jeho interiérů, dále vytvoření publikace, webových stránek s manuálem rekonstrukce a doprovodného programu pro návštěvníky.
Autorský tým projektu: Martina Lehmannová, Marie Kopecká, Olga Buciová, Transat architekti a okruh spolupracovníků

2010

Zvláštní uznání (Special Mention) v kategorii Výzkum, udělované vynikajícím studiím projektů, které vedou ke konkrétním realizacím v oblasti konzervace a zhodnocení evropského kulturního dědictví.
Slezsko – perla v České koruně, Národní galerie v Praze
Zvláštní uznání uděleno za cenný příspěvek k ochraně a zhodnocení kulturního dědictví, jež přinesly publikace a výzkum spojený s výstavou Slezsko – perla v České koruně, 2006-2007.
Autorský tým projektu : Vít Vlnas,Jan Klípa, Lenka StolárováAndrzej Niedzelenko Mateusz Kapustka, Andrzej Kozieł, Piotr Oszczanowski a okruh spolupracovníků.

2009

Cena v kategorii Výzkum, udělovaná vynikajícím studiím projektů, které vedou ke konkrétním realizacím v oblasti konzervace a zhodnocení evropského kulturního dědictví.
érie 5 restaurátorských katalogů z let 2004 – 2008 Muzea umění v Olomouci.
Porota ocenila krásné realizace těchto katalogů, které mohou být považovány za umělecká díla sama o sobě. Muzeum bylo oceněno za technickou úroveň a citlivost v přístupu k restaurování. Kolekce katalogů popisuje pečlivě vědecké a estetické aspekty práce, což z ní činí atraktivní pedagogický prostředek přístupný veřejnosti.
Autorský tým projektu: Helena Zápalková, Ondřej Jakubec, Simona Jemelková a okruh spolupracovníků.
Před rokem 2003, kdy byla poprvé udělena výše uvedená Cena Evropské unie / Europa Nostra, udělovala Europa Nostra každoročně několik ocenění v oblasti kulturního dědictví v rámci své organizace.
V České republice byla v oblasti muzeí udělena cena Europa Nostra:

2000

Müllerova vila v Praze, Muzeum hl.m. Prahy

Medaile byla udělena za příkladné restaurování funkcionalistické vily architekta Adolfa Loose a jejího interiéru podle původního konceptu.
Materiál zpracovala:
Sekce pro kulturní dědictví České kanceláře Programu Culture
Národní památkový ústav