Výstavy a návštěvníci

Doporučení pro návštěvníky a výstavní prostory

  • Pečlivě si definujte návštěvnické skupiny a co jim chcete ukázat – otevírací doby a nebo otevřené prostory se mohou lišit s ohledem na věk a zájem návštěvnických skupin.
  • Omezte přístup do výstavních prostor a pomozte návštěvníkům udržovat rozestupy. Obecně se jako vzdálenost mezi jednotlivci doporučuje 1,5m. Otevírací doba muzea může být omezena – 4 hodiny namísto obvyklých 8 – nebo rozložena tak, aby v dané oblasti bylo v daném čase méně lidí.
  • Pokud to organizačně možné, zkuste vyčlenit otevírací dobu pouze pro seniory – jedná se o velmi vstřícný krok směřující k naší největší návštěvnické základně.
  • Totéž je možné udělat pro školní skupiny.
  • Pokuste se upravit otevírací dobu tak, aby alespoň jeden den bylo otevřeno déle, a nabídněte tuto dobu pro zaměstnané osoby, které se během pracovní doby do muzeí nedostanou.
  • Při vstupu: Instalujte dezinfekční gelové dávkovače a/nebo zajistěte, aby návštěvníci měli přístup k toaletám vybavených mýdlem. Umístěte značení vyzývající návštěvníky, aby udržovali ruce v čistotě a nedotýkali se tváře.
  • Vypněte či přímo odstraňte předměty a pomůcky, které vybízejí návštěvníky k dotyku a vyzkoušení.
  • Pokud je neodstraníte, zajistěte, aby zařízení s aktivačními tlačítky byla často čištěna pomocí dezinfekčních prostředků.
  • Omezte přístup k instalacím, které nelze důkladně vyčistit nebo dezinfikovat.