Univerzitní muzea

Hrdličkovo muzeum člověka
Viničná 1594/7, 128 00 Praha
www.muzeumcloveka.cz
Malé univerzitní muzeum je součástí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Stálá expozice představuje témata evoluce člověka a jeho příbuzných, vývoje jedince (ontogeneze), lidské variability a také patologie a smrti. Po desítky let je návštěva muzea součástí výuky biologie na základních, středních i vysokých školách. Hrdličkovo muzeum člověka je kulturním místem paměti s osobitým charakterem. Důležitá je jeho historická tradice a kontinuita. Bezprostřední návaznost na akademické prostředí muzeu umožňuje zapojení vědeckých kapacit a prezentovat výsledky jejich práce veřejnosti.
On-line aktivity publikuje muzeum na FB: www.facebook.com/Hrdlickovo muzeum

 

Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity
Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno
www.mendelmuseum.muni.cz
Muzeum navazuje na odkaz Gregora Johanna Mendela (1822-1884), zakladatele genetiky a objevitele základních zákonů dědičnosti. Mendelovu práci představuje ve stálé expozici, kterou pravidelně doplňuje krátkodobými výstavami. Muzeum se vyprofilovalo jako místo setkávání odborníků, kde jsou výsledky vědy a výzkumu prezentovány široké veřejnosti. Na Mendel Lectures přednášela i řada nositelů Nobelovy ceny.