Všeobecná doporučení

Všeobecná doporučení

1. Doporučení na celém světě vybízejí veřejné instituce, aby byly uzavřeny, dokud hrozba koronavirem nebude představovat problém. Ve vaší instituci by měli být pouze nezbytní zaměstnanci, jako jsou pracovníci bezpečnostních oddělení, technici, správci budov a areálů a také správci sbírek.
2. Připravte seznamy zaměstnanců a specialistů, kteří jsou ve službě, a dalších, kteří jsou k dispozici. Pokud nemáte personální kapacity na vlastní zajištění takových služeb, pokuste se navázat spolupráci s podobnými institucemi v blízkém okolí, které by pomohly vyřešit situaci v případě, že by některý zaměstnanec onemocněl koronavirem a on a jeho kolegové by museli nastoupit do karantény.
3. Viry jsou relativně neodolné, ale na některých materiálech mohou zůstat aktivní až 72 hodin.
4. Provádějte častější čištění prostor, kam mají lidé přístup každý den.
5. Zvažte výměnu filtrů v systémech klimatizací. Tam kde nejsou klimatizace instalovány, zajistěte kontrolované větrání.
6. V případě zjištění nákazy, zajistěte karanténu v příslušné oblasti po dobu nejméně dvou týdnů nebo do doby, kdy ohrožení pomine.