Skanzeny

Národní muzeum v přírodě
Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
www.nmvp.cz
Dokumentuje, ochraňuje a uchovává, zpřístupňuje památky lidového stavitelství a interpretuje způsob lidí žijících na venkově po dvě stě let od poloviny 18. století. Jedno z nejstarších muzeí v přírodě v Evropě bylo otevřeno v Rožnově pod Radhoštěm v souvislosti s konáním I. Valašského roku v červenci 1925. Prezentuje lidovou architekturu Moravského Valašska z městského i vesnického prostředí pečuje o stavby Dušana Jurkoviče na Pustevnách. V kraji Vysočina zpřístupňuje NMvP skanzeny na Veselém Kopci a Betlém v Hlinsku. Stavitelství a lidovou kulturu Hané reprezentuje areál v Příkazech. Kulturu a sepětí původních obyvatel s krajinou v bývalých Sudetech i jejich poválečnou proměnu zpřístupňuje skanzen Zubrnice.


Národní ústav lidové kultury
Zámek 672, 696 62 Strážnice
www.nulk.czwww.lidovakultura.cz
Národní ústav lidové kultury je centrální pracoviště pověřené koordinací péče o tradiční lidovou kulturu. Provádí výzkum, zpracování, uchování a zveřejňování informací o nemateriálním kulturním dědictví v České republice. Spravuje celkem 45 ha zeleně a 99 objektů, z nichž je 7 památkově chráněných – jedná se zejména o budovu zámku a přilehlého parku a dále o budovu historického pivovaru – v současnosti vstup do Muzea vesnice jihovýchodní Moravy (Open air museum Strážnice). Unikátní jsou sbírky moravského lidového oděvu a hudebních nástrojů.

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště
www.slovackemuzeum.cz
Muzeum se od svého vzniku roku 1914 profilovalo etnografií a archeologií, později výtvarným uměním a historií. Výzkumný a sběratelský záběr je zaměřen na celou národopisnou oblast Slovácka. V oboru archeologie a historie věnuje instituce pozornost významnému období Velké Moravy, prvního stabilního knížectví západních Slovanů. Pobočka Muzeum lidových pálenic ve Vlčnově představuje domáckou výrobou destilátů na moravsko-slovenském pomezí. Součástí mezinárodní kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje je Památník Velké Moravy ve Starém Městě s nově vybudovaným výzkumným a prezentačním centrem věnovaným těmto věrozvěstům.