Komunikace s veřejností

Komunikace s veřejností

 • U vstupu umístěte cedule s milým osobně laděným přivítání.
 • Zdůrazněte, že jste muzeum zodpovědné a vyjmenujte základní pokyny pro návštěvníky (jaké expozice jsou přístupné, že jsou v nich omezení a jaká, kde je desinfekční gel).
 • Informujte o vašich on-line projektech, vyzývejte návštěvníky, ať se s institucí spojí přes sociální média.
 • Dokud neotevřete všechny výstavy a expozice pokuste se nabídnout snížené vstupné.

 CO KOMUNIKOVAT?

 • Muzea jsou zodpovědná, důvěryhodná a bezpečná
 • Muzea jsou centry kultury, pečují o ni a poskytují významnou duchovní oporu
 • Návštěva muzea snižuje stres
 • Muzea jsou všude
 • Muzea jsou demokratická, otevřená všem
 • Muzea jsou hygienická

HLASY:

 • Muzea se více personalizovala – výstavy mohou být navštíveny, aniž by se člověk setkal s autory, on-line výstavy naopak využívaly svých zaměstnanců, kteří výstavami prováděli
 • Rozvíjejte svoje on-line projekty.
 • Umožněte muzejním zaměstnancům se vzdělávat v dovednostech, které jim usnadní komunikaci s „návštěvníky“ prostřednictvím médií (nakoupit kamery, poslat zaměstnance na kurzy).
 • V budoucnosti připravovat výstavy vždy s on-line výstupy.
 • PŘÍKLADY: Slovo ředitele, Zeptejte se kurátora, Muzeum normálních lidí

POSLUCHAČI:

 • Definovat si cílové skupiny (děti, dospělí, senioři, 50+, 60+, 70+, zaměstnaní lidé, ženy, muži, matky, otcové, prarodiče, prarodiče s vnuky, handicapovaní, menšiny, turisté….
 • Velký zájem bude o přírodovědné expozice, kde je možné mluvit o virech a jiných nemocech – propojit to s historií – morové rány
 • PŘÍKLADY:
 • Baring Foundation
 • Doporučení CHWA – The Culture, Health and Wellbeing Alliance
 • Age of Creativity, Armchair Gallery, Singing Sofa

MÉDIUM:

 • Jak oslovit cílovou skupinu? Jakými kanály, jakým jazykem
 • Digitální možnosti jsou nekonečné, ale nezapomeňte, že sociální média nejsou synonymem dostupnosti
 • Někdo sociálním médiím nerozumí – vyzývejte k posílání muzejních pohlednic
 • “Jeden dopis – jeden úsměv”

OBSAH

 • Obsah je nejdůležitější
 • Zajistit, aby byl relevantní s ohledem na médium a cílovou skupinu
 • Stanovení cíle: sdělit příběh, pobavit, vzbudit otázky (nemluvme pouze o předmětech, ale o vztazích – co sbírky přinesou těm, kteří poslouchají?

ZAPOJENÍ:

 • Návštěvníci aktivně zapojení
 • “Mezi uměním a karanténou” (živé obrazy podle reálných obrazů)

SUVENÝRY

 • Desinfekční gel ve tvaru amuletu (egyptské muzeum)
 • Roušky