Granty ČV ICOM

Vážení členové Českého výboru ICOM,

Český výbor ICOM každoročně vypisuje grantové řízení na podporu činnosti našich členů. V loňském roce uspořádali někteří z vás mezinárodní konference, které proběhly v on-line prostředí. Takovéto aktivity budeme podporovat i v roce 2021. Vedle dotace na přípravu on-line mezinárodních konferencí je možné žádat finanční dotace na úhradu registračních poplatků za účast na on-line konferencích pořádaných mezinárodními výbory ICOM (zde najdete jejich seznam: https://icom.museum/en/agenda/) nebo spolupořádaných ICOMem, popřípadě na překlady odborných textů z cizích jazyků z a do češtiny, přípravu a tisk publikací.

Český výbor ICOM přispívá do výše 50% z celkových nákladů, ve výjimečných případech až do výše 70% z celkových nákladů na akci.

Žádosti je možné podávat do 30. 4. 2021.

Žádost zašlete e-mailem na adresu icom@mzm.cz.

O udělení dotace vyrozumí předsednictvo ČV ICOM žadatele nejpozději do 31. 5. příslušného kalendářního roku.

Vyúčtování dotací je nutné zaslat nejpozději do 30. 11. 2021 a spolu se zprávou v délce alespoň 1800 znaků zaslat e-mailem na adresu icom@mzm.cz.

Pokyn pro vyúčtování dotace najdete ZDE.

S pozdravem,

Předsednictvo ČV ICOM

Žádosti o příspěvek z prostředků ČV ICOM

Formulář k vyúčtování příspěvku z prostředků ČV ICOM