Granty ČV ICOM

Vážení členové Českého výboru ICOM,

Český výbor ICOM vyhlašuje druhé kolo grantového řízení na podporu činnosti členů ČV ICOM. Vedle dotace na přípravu on-line mezinárodních konferencí je možné žádat finanční dotace na úhradu registračních poplatků za účast na on-line konferencích pořádaných mezinárodními výbory ICOM (zde najdete jejich seznam) nebo spolupořádaných ICOM, popřípadě na překlady odborných textů z cizích jazyků z a do češtiny, přípravu a tisk publikací.

Český výbor ICOM přispívá do výše 50% z celkových nákladů, ve výjimečných případech až do výše 70% z celkových nákladů na akci.

Žádosti je možné podávat do 31. 10. 2021. Formulář Žádosti najdete níže.

Žádost zašlete e-mailem na adresu icom@mzm.cz.

O udělení dotace vyrozumí předsednictvo ČV ICOM žadatele nejpozději do 10.11. 2021.

Vyúčtování dotací je nutné zaslat nejpozději do 10. 12. 2021 na adresu Sekretariátu ČV ICOM.

S pozdravem

Předsednictvo ČV ICOM

Pokyn pro vyúčtování dotace najdete ZDE.

Formulář k vyúčtování příspěvku z prostředků ČV ICOM