Granty ČV ICOM

Vážení členové Českého výboru ICOM,

Český výbor ICOM vyhlašuje druhé kolo grantového řízení na podporu činnosti členů ČV ICOM. Vedle dotace na přípravu a účast mezinárodních konferencí, především na konferencích pořádaných mezinárodními výbory ICOM (https://icom-czech.mini.icom.museum/icom/mezinarodni-komise/) nebo spolupořádaných ICOM, popřípadě na překlady odborných textů z cizích jazyků z a do češtiny, přípravu a tisk publikací.

Český výbor ICOM přispívá do výše 50% z celkových nákladů, ve výjimečných případech až do výše 70% z celkových nákladů na akci.

Žádosti je možné podávat do 15. 3. 2023. Formulář Žádosti najdete níže.

Žádost zašlete e-mailem na adresu icom@mzm.cz.

O udělení dotace, příp. o stavu vyřízení žádosti o dotaci, vyrozumí předsednictvo ČV ICOM žadatele z prvního i druhého kola grantového řízení nejpozději do 30. 4. 2023. 

Vyúčtování dotací je nutné zaslat elektronicky i poštou nejpozději do 30. 11. 2023 na adresu Sekretariátu ČV ICOM.

S pozdravem

Předsednictvo ČV ICOM

 

Pokyn pro vyúčtování dotace najdete ZDE.

Formulář k vyúčtování příspěvku z prostředků ČV ICOM