Muzea přírody

Národní zemědělské muzeum
Kostelní 44, 170 00 Praha 7
www.nzm.cz
Národní zemědělské muzeum bylo založeno v roce 1918, nicméně jeho nejstarší součást působí již od roku 1842 a patrně je tak nejstarším lesnicko-loveckým muzeem vůbec. Lesnictví, myslivost, rybářství, zemědělství, potravinářství, gastronomie a další prezentují dynamické expozice jako obory klíčové pro zajištění existence jednotlivce i civilizace. Návštěvník získá příležitost uvědomit si význam zemědělství jako jednoho z nejvýznamnějších know-how, které lidstvo vyvinulo a se kterým je existenciálně provázána i naše budoucnost.
Virtuální prohlídky expozic: http://www.nzm.pano3d.cz/, přednášky: https://www.nzm.cz/prednasky-konference/prednasky-nzm-na-youtube, vědomostní kvízy: https://www.nzm.cz/aktuality/vedomostni-kvizy


Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity
Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno
www.mendelmuseum.muni.cz
Muzeum navazuje na odkaz Gregora Johanna Mendela (1822-1884), zakladatele genetiky a objevitele základních zákonů dědičnosti. Mendelovu práci představuje ve stálé expozici, kterou pravidelně doplňuje krátkodobými výstavami. Muzeum se vyprofilovalo jako místo setkávání odborníků, kde jsou výsledky vědy a výzkumu prezentovány široké veřejnosti. Na Mendel Lectures přednášela i řada nositelů Nobelovy ceny.

Moravské zemské muzeum
Zelný trh 6, 659 37 Brno
www.mzm.cz
Moravské zemské muzeum patří k největším a nejstarším paměťovým institucím ve středoevropském prostoru, bylo založeno roku 1817. Představuje historii jedinečného území Moravy, jehož obyvatelé už před 25 000 lety vytvořili tzv. Věstonickou venuši – první hliněnou sochu či nejstarší portrét ženy na světě, jež je nyní Národní kulturní památkou. K pečlivě uchovávaným unikátům patří i pluh, s nímž v roce 1769 oral syn Marie Terezie, budoucí císař Josef II., či rozsáhlá numismatická, divadelní a literární sbírka. Muzeum dále spravuje jedinečné přírodní sbírky z celého světa.

Muzeum regionu Valašsko
Horní náměstí 2, 775 01 Vsetín
www.muzeumvalassko.cz
Muzeum se profiluje jako víceoborová organizace v oborech společenskovědních, přírodních a technických. Návštěvníky vzdělává na základě multidisciplinárního přístupu pomocí výstav, expozic, akcí a publikační činnosti, vychovává děti a mládež v environmentální oblasti. Pečuje o unikátní sbírku nábytku z ohýbaného bukového dřeva, gobelínů a osvětlovacího skla, nadregionálně cenná je sbírka starých tisků. Součástí muzea je hvězdárna, která se zabývá popularizací astronomie a dalších přírodních věd.

Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1
www.muzeumhk.cz
Na břehu řeky Labe, stvořená s láskou a péčí, tančí nejkrásnější budova význačného architekta Jana Kotěry v Hradci Králové. Instituce muzea založená již v roce 1880 se stále s mladistvým nadšením rozvíjí a s profesionálním zájmem sbírá vzpomínky východních Čech. K přírodovědným, historickým a archeologickým uchovávaným pamětem se řadí také Muzeum války 1866 na Chlumu, memento konfliktu, jenž patří k největším v Evropě 19. století. Poražené Rakousko ztratilo svou pozici v regionu a Prusko nastoupilo cestu k vytvoření jednotného státu Němců.

Muzeum Vysočiny Třebíč
Zámek 1, 674 01 Třebíč
www.zamek-trebic.cz
Muzeum bylo založeno v roce 1898. Představuje historii a přírodu Třebíčska. Proslulé je sbírkou dýmek, moravských vltavínů, minerálů a hornin nebo sbírkou betlémů. Každoročně organizuje zájmové akce Veletrh muzeí České republiky a Třebíčské kouření. Původně klášterní budova je s bazilikou sv. Prokopa a židovskou čtvrtí zapsána v Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Národní muzeum
Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1
www.nm.cz
Národní muzeum je největším muzeem České republiky a je také třetí nejstarší – bylo založeno v roce 1818. Pečuje o rozsáhlé sbírky ze všech oblastí historického i přírodního dědictví – mineralogické, paleontologické či antropologické, archeologické, etnografické či muzikologické. Spravuje patnáct veřejnosti přístupných pražských i mimopražských objektů. Jeho knihovna je druhou největší veřejnou knihovnou v České republice. Muzeum prošlo rozsáhlou rekonstrukcí a veřejnosti se Historická budova na Václavském náměstí opět zpřístupnila v jubilejním roce 2018.

Slezské zemské muzeum
Nádražní okruh 31, 746 01 Opava
www.szm.cz
Slezské zemské muzeum je pomyslnou branou do Slezska. Jeho zájem sahá od živé i neživé přírody přes prehistorii, historii až k dějinám umění. Je nejstarším veřejným muzeem na území dnešní České republiky, bylo založeno roku 1814. Spravuje šest expozičních budov a areálů. Země Slezsko je představena v Historické výstavní budově v Opavě. Tématům obrany a vojenství se věnují expozice Areálu československého opevnění Hlučín-Darkovičky a Národního památníku II. světové války v Hrabyni. Rozsáhlou kolekci rostlin pěstuje Arboretum Nový Dvůr ve Stěbořicích. Literatuře se věnují expozice Památníku Petra Bezruče v Opavě a Srubu Petra Bezruče v Ostravici.