Odborné exkurze

2017
Muzea, galerie, současná architektura – Švýcarsko (se zastávkami v Rakousku a Německu)
Ve spolupráci se Seminářem dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně se připravuje odborná exkurze do Švýcarska ze zastávkami v Rakousku a Německu. Termín exkurze bude 25.9.-1.10.2017. Předpokládaná cena by neměla přesáhnout 12 500,-. Podrobnější informace nejdete ZDE.

2014
Blízká i vzdálená – muzea severního Německa
Exkurze se zúčastnilo 38 muzejních pracovníků, z toho 13 ředitelů.
Navštívili jsme 8 měst, 14 muzeí, 22 muzejních pracovníků (z toho 6 ředitelů), 23 kostelů, udělali jsme 52 893 kroků (to je ca 37 kilometrů), autobus ujel ca 2100 kilometrů. Stručný program najdete ZDE, podrobný program ZDE. Závěrečnou zprávu najdete ZDE.
Českému výboru ICOM byla udělena finanční podpora Česko-německého fondu budoucnosti.

Fotografie ze slavnostního přijetí členů odborné exkurze ČV ICOM na radnici svobodného hanzovního města Hamburk.


2012
Sedmihradsko. Daleko od západu – daleko od východu. Závěrečná zpráva

Sedmihradsko. Daleko od západu – daleko od východu. Program

2009
Alsasko – závěrečná zpráva

2007
Maďarsko – závěrečná zpráva

2005
Východní Slovensko – závěrečná zpráva

2004
Vídeň/ Der Preis der Schönheit. 100 Jahre Wiener Werkstätte – závěrečná zpráva

2003
Polsko – závěrečná zpráva

1999
USA/ New York, Philadelphia, Washington – závěrečná zpráva.

1996
Holandsko – závěrečná zpráva

1995
Francie – závěrečná zpráva. Historicky první odborná exkurze Českého výboru ICOM byla uspořádaná v roce 1995 a vedla do Paříže.