Historie ČV ICOM

Český výbor ICOM a Slovenský komitét ICOM v roce 1994 navázaly na působení Československého výboru ICOM, který v roce 1946 stál u zrodu ICOM a Československo bylo jednou ze 14 zakládajících zemí. Během své existence stál Československý výbor ICOM v popředí světového muzejnictví, a to prostřednictvím významných osobností moderní muzeologie jako byl Zbyněk Zbyslav Stránský, jeden z nejvýznamnějších muzejních teoretiků 20. století, nebo Jan Jelínek, který byl prezidentem ICOM v letech 1971 až 1977.

Právě v 70. letech 20. století došlo v ICOM k velké proměně v organizaci otevřenou všem muzejním profesionálům, zvýšil se význam mezinárodních výborů jako nástrojů výměny výsledků vědecké práce, zkušeností a názorů. V roce 1974 vstoupila v platnost definice muzeí, která je s částečnými aktualizacemi platná dodnes. Od roku 1977 muzea každoročně 18. května slaví Mezinárodní den muzeí.

 

Více o historii Českého, resp. Československého, výboru ICOM si můžete přečíst v jednom z čísel Věstníku Asociace muzeí a galerií České republiky.

Věstník AMG 1/2014 ke stažení zde (.pdf) 

Zápis z prvního zasedání ICOM v roce 1947 s účastí prof. Josefa Cibulky, který zde zastupoval Československo. Celý zápis ve francouzštině  ZDE (.PDF)

Záznam o zápisu o registraci ICOM do rejstříku “zahraničních organizací” francouzského Ministerstva vnitra. Celý záznam o zápisu ve francouzštině ZDE (.PDF)

Seznam předsedů a členů předsednictva Československého a Českého výboru ICOM

2020-

Předsedkyně: Gina Renotière, zástupkyně ředitele, Muzeum umění v Olomouci
Tajemnice: Martina Galetová, Moravské zemské muzuem, Brno
Pokladník: Pavel Jirásek
Členové: Marie Rosenfeld Cohen (Gilbertová), Technické museum v Brně, Jiří Střecha, ředitel, Poštovní muzeum

2020
Předseda: Pavel Jirásek
Tajemnice: Dagmar Grossmannová, Moravské zemské muzeum, Brno
Pokladník: Lubomír Anděl, Technical Museum in Brno
Členové: Martina Lehmannová, Zdeněk Freisleben, ředitel, Památník národního písemnictví

2018-2020
Předsedkyně: Martina Lehmannová, ředitelka, Památník Lidice
Tajemnice: Dagmar Grossmannová, Moravské zemské muzeum, Brno
Pokladník: Lubomír Anděl, Technické museum v Brně
Členové: Pavel Jirásek, Zdeněk Freisleben, ředitel, Památník národního písemnictví

2015-2018
Předsedkyně: Martina Lehmannová, ředitelka, Památník Lidice
Tajemnice: Martina Galetová, Mendlovo muzeum v Brně
Pokladník: Lubomír Anděl, Technické muzeum v Brně
Členové: Pavel Jirásek, Zdeněk Freisleben, ředitel, Památník národního písemnictví

2012-2015
Předseda: Milan Hlaveš, Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Tajemnice: Martina Galetová, Moravské zemské muzeum, Brno
Pokladník: Vlastimil Vykydal, ředitel, Technické muzeum v Brně
Members: Martina Lehmannová, Muzeum hlavního města Prahy, Ivo Štěpánek, Technické muzeum v Brně

2006-2012
Předsedkyně: Ph.Dr. Zuzana Strnadová, ředitelka, Muzeum hlavního města Prahy
Tajemnice: Růžena Gregorová, Moravské zemské muzeum, Brno
Pokladník: Vlastimil Vykydal, ředitel, Technické muzeum v Brně
Členové: Michal Beneš, René Klimeš, Regionální muzeum v Litomyšli

2003-2006
Předsedkyně: Kateřina Tlachová, zástupkyně ředitele, Moravská galerie, Brno
Tajemnice: Pavla Seitlová, Moravské zemské muzeum, Brno
Pokladník: Vlastimil Vykydal, ředitel, Technické museum v Brně
Členové: Marie Dufková, René Klimeš, Regionální museum v Litomyšli

2000-2003
Předsedkyně: Kateřina Tlachová, zástupkyně ředitele, Moravská galerie, Brno
Tajemnice: Pavla Seitlová, Moravské zemské muzeum, Brno
Pokladnice: Vladimíra Šplíchalová
Členové: Vladimír Brach, Filip Wittlich, Uměleckoprůmyslové museum v Praze

1997-2000
Předsedkyně: Jana Součková, Národní muzeum/ Náprstkovo muzeum, Praha
Tajemnice: Kateřina Tlachová, Moravské zemské muzeum, Brno
od 1998: Petr Šuleř, Moravské zemské muzeum, Brno
Pavla Seitlová (členská agenda)
Pokladník: Antonin Luboš

1994-1997
Předsedkyně: Jana Součková, Národní muzeum/ Náprstkovo muzeum, Praha
Tajemnice: Kateřina Tlachová, Moravské zemské muzeum, Brno
Pokladník: Ivo Janoušek
Členové: Pavel Jirásek, Ministerstvo kultury České republiky; Jitka Vitásková, Dům umění v Brně

1990-1993
Předsedkyně: Jana Součková, Národní muzeum/ Náprstkovo muzeum, Praha
Tajemnice: Kateřina Tlachová, Moravské zemské muzeum, Brno

1969-1990
Předseda: Dr. Josef Kuba, ředitel, Národní technické museum, Praha
1972 – zakladatel CIMUSET, 1972-1977 předseda CIMUSET
1976 – 1980 člen předsednictva ICOM
Tajemník: Josef Beneš (1971-1973)
1976-1977 Jaroslav Langr, ředitel sekce muzeí Ministerstva kultury, Praha

1962-1971
Člen předsednictva: Jan Jelínek, Moravské zemské museum, Brno
1965 – 1971 předseda ICR
1977 – zakladatel ICOFOM, 1977 – 1983 předseda ICOFOM
1971 – 1977 prezident ICOM

1959-1968
Předseda: Dr. Vladimír Denkstein, Ředitel, Národní museum, Praha

1953-1959
Předseda: Ferdinand Prantl, Národní museum, Praha

1946-1953
Předseda: prof. Josef Cibulka, Národní galerie v Praze