Memoriální muzea

Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. Světové války
Čs. armády 34/828, 160 00 Praha
www.cdmp.cz
V souladu s mezinárodně přijatými doporučeními UNESCO, UNIDROIT, Mezinárodní rady muzeí a se závazky České republiky vyplývajícími z Washingtonské a Pražské deklarace je posláním Centra pro dokumentaci výzkum problematiky zcizování kulturních statků obětem druhé světové války a sdílení výsledků této práce se státními orgány a organizacemi České republiky, krajskými, městskými, případně soukromými muzei, galeriemi a knihovnami, jakož i s individuálními žadateli o restituce uloupených kulturních předmětů.

Muzeum romské kultury
Bratislavská 67, 602 00 Brno
www.rommuz.cz
“Jsme prostorem pro setkávání kultur. Otevíráme cesty ke kořenům romské identity. Uchováváme a zpřístupňujeme kulturu a historii Romů jako součást světového dědictví. Přispíváme k toleranci a vzájemnému porozumění. Pro dialog kultur, pro nás.”
Muzeum romské kultury bylo založeno v roce 1991 z iniciativy romských intelektuálů. Unikátní instituce globálně dokumentuje kulturu Romů a Sintů, respektive mnoha různých romských subetnických skupin a komunit. Sbírka muzea obsahuje přes 28 000 sbírkových předmětů. Muzeum je správcem památníků Lety u Písku a Hodonín u Kunštátu.
On-line:Muzeum z domova

Památník Lidice
Tokajická 154, 273 54 Lidice
www.lidice-memorial.cz
Památník Lidice uchovává památku na vyhlazení obce Lidice a osady Ležáky nacisty v roce 1942 a usiluje o zachování jejich jmen jako celosvětového symbolu obětí nacismu. Instituce spravuje jedinečnou sbírku moderního umění založenou v roce 1967 sirem Barnettem Strossem tvořenou díly předních světových i českých umělců jako je Joseph Beuys, Gerhard Richter, Adolf Hoffmeister, Pravoslav Kotík.

Památník Terezín
Principova alej 304, 411 55 Terezín
www.pamatnik-terezin.cz
Vznikl jako Památník národního utrpení v roce 1947 s cílem připomínat oběti vězňů židovského ghetta a policejní věznice gestapa v Terezíně, jakož i nedalekého koncentračního tábora v Litoměřicích. Z 205 tisíc vězňů těchto nacistických represivních zařízení zahynul každý pátý již zde, dalších 87 tisíc pak po deportaci do jiných míst. Posláním dnešního Památníku Terezín je přibližovat návštěvníkům tragické období vlády násilí a varovat před novými snahami o ohrožení demokracie.

Památník ticha
Bubenská ulice, Praha 7
www.bubny.org
Železniční stanice, odkud bylo za války deportováno na 50 000 pražských židů, je dnes součástí největšího brownfieldu metropole. Její okolí je stigmatizováno minulostí i současností. Nadčasový pohled na vrstvy paměti místa i okolního města nabízejí mnoho podnětů k sezonním akcím, kterých se zde již v posledních letech koná 20–30 za sezonu. Nádraží je připraveno k přestavbě podle vítězné studie z architektonické soutěže. Bude připomínat starozákonní schránku, která původní objekt chrání.

Památník Zámeček
Památník Zámeček uchovává vzpomínku na oběti druhého stanného práva a odvahu československých odbojářů, kteří se stali spolupracovníky parašutistického výsadku Silver A a dalších spojených výsadků. Navazuje na ideje pietního prostoru, který byl zřízen v místě bývalého popraviště v roce 1945, tedy uctění památky padlých a vzdělávání v oblasti dějin totalitních režimů 20. století.

Ústav pro studium totalitních režimů
Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha
www.ustrcr.cz
Ústav pro studium totalitních režimů je státem zřízená instituce pro vědecké zpracování období nesvobody v Československu v letech nacistické okupace 1939–45 a komunistické diktatury 1948–1989. V návaznosti na to se ÚSTR intenzivně věnuje popularizaci a vzdělávání. Vytváří samostatně nebo ve spolupráci s renomovanými muzejními partnery řadu výstav, působí jako vědecký, metodologický i pedagogický garant dalších výstavních projektů. Zároveň má bohatou vydavatelskou činnost.

Židovské muzeum v Praze
U Staré školy 1, 110 01 Praha
www.jewishmuseum.cz
Židovské muzeum v Praze založené roku 1906 patří k nejstarším svého druhu v Evropě. Jeho sbírku převzala za války pražská židovská obec, která iniciovala vznik tzv. Židovského ústředního musea. Nacisté projekt schválili, i když vedeni jinými záměry. Po komunistickém převratu bylo muzeum roku 1950 postátněno. V říjnu 1994 byly muzejní budovy a sbírky navráceny židovské komunitě a vzniklo Židovské muzeum v Praze jako nestátní instituce zasvěcená kulturním dějinám českých a moravských Židů. Jako takové rozvíjí bohatou činnost expoziční, odbornou, vzdělávací, publikační a kulturní.