News

24. generální konference se bude konat 2.-9. července 2016 v Miláně v Itálii. Termín byl stanoven takto z několika důvodů – v červenci se v Miláně nekonají žádné veletrhy, město je prázdnější, klidnější a je zde levnější ubytování na místních vysokoškolských kolejích. Kongre- sové centrum je 6 zastávek od Milánského dómu – téměř v centru.