Technická muzea

Národní technické muzeum
Kostelní 1320/42, 170 78 Praha 7
www.ntm.cz
Národní technické muzeum je největší českou institucí svého druhu. Sbírky prezentuje ve čtrnácti stálých expozicích a v množství krátkodobých výstav. Mezi skvosty v expozici Dopravy patří závodní automobil Mercedes Benz W154, se kterým zvítězil Rudolf Caracciola na Grand Prix v roce 1938. V expozici Astronomie patří mezi nejvzácnější exponáty Bürgiho sextant, používaný Johannesem Keplerem. Přínos české vědy dokládá čočkostroj v expozici Chemie, na kterém Otto Wichterle koncem roku 1961 odlil první měkké kontaktní čočky.


Muzeum regionu Valašsko
Horní náměstí 2, 775 01 Vsetín
www.muzeumvalassko.cz
Muzeum se profiluje jako víceoborová organizace v oborech společenskovědních, přírodních a technických. Návštěvníky vzdělává na základě multidisciplinárního přístupu pomocí výstav, expozic, akcí a publikační činnosti, vychovává děti a mládež v environmentální oblasti. Pečuje o unikátní sbírku nábytku z ohýbaného bukového dřeva, gobelínů a osvětlovacího skla, nadregionálně cenná je sbírka starých tisků. Součástí muzea je hvězdárna, která se zabývá popularizací astronomie a dalších přírodních věd.

Technické muzeum v Brně
Purkyňova 105, 612 00 Brno
www.tmbrno.cz
Technické muzeum v Brně vzniklo v roce 1961. V sedmnácti stálých expozicích představuje široké spektrum témat od řemesel po výpočetní techniku. K nejcennějším sbírkovým předmětům patří přetlaková axiální turbína navržená Viktorem Kaplanem, jehož datum narození 27. 11. 1876 bylo na důkaz úcty zařazeno mezi světová kulturní výročí UNESCO. Jedna z expozic je věnována závodním motorkám a mezinárodní soutěži Grand Prix Brno. Muzeum pečuje i o šest technických památek „in situ“.