Odvaha k odpovědnosti

Odvaha k odpovědnosti. Jak sdělit nevyslovitelné? Muzea a tragické dějiny 20. století / Presumption to Responsibility. Museums and contested history. Saying the unspeakable in museums
Termín: 22.-24. 11. 2017
Místo: Moravská galerie v Brně, Místodržitelský palác

Dovolujeme si Vám poděkovat za účast na mezinárodní konferenci připravovanou ve spolupráci Českého výboru ICOM se Slovenským komitétem ICOM a ICOM Rakousko a dále ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně a Ústavem archeologie a muzeologie a Katedrou UNESCO pro muzeologii a světové dědictví FFMU v Brně, Ústavem pro studium totalitních režimů v Praze, Moravským zemským muzeem a Muzeem města Brna. Za finanční podporu děkujeme Ministerstvu kultury, Generálnímu ředitelství ICOM a firmě RICOH.
Na konferenci se registrovalo 130 účastníků z 11 zemí světa. Mezi významnými hosty byli: Peter Keller, generální ředitel ICOM, Sally Yerkovich, předsedkyně ICOM ETHICOM, Dorota Folga Januszewska, předsedkyně ICOM Polsko, Daniel Herman, ministr kukltury České republiky, dále například ředitel Hiroshima Peace Memorial Museum Kenji Shiga ad.


Daniel Herman, ministr kultury


Martina Lehmannová, Český výbor ICOM


Bettina Leidl, ICOM Rakousko


Dušan Buran, Slovenský komitét ICOM


Sally Yekrovich, ICOM ETHICOM


Dorota Folga-Januszewska, ICOM Polsko


Daniel Longeman


Registrační formulář najdete zde: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb5FP03UmGlU3NmiSniYnAcudNcS8GgclLtSZ_kS0JqdIUmQ/viewform

Předběžný program přednášek najdete ZDE.

Zaměříme se na interpretační přístupy současných muzejních pracovníků k těm historickým úsekům, které jsou z různých důvodů veřejností vnímány celkem jasně negativně nebo „spíš negativně“ anebo kontroverzně. Budeme diskutovat o poslání předmětů, které jsou v péči muzeí, o jejich úloze dokumentovat naše kulturní i politické dědictví. Předměty vybírané kurátory muzeí samy o sobě vypovídají o naší schopnosti objektivně dokumentovat historii. Ale historie je často vnímána různě, protože je živým nástrojem. Vymezuje identitu lidí, a každý jednotlivec přesně vymezuje sám sebe prostřednictvím důležitých a zásadních historických událostí. To, jak muzea vystavují a popisují kontroverzní dějiny a traumatické vzpomínky ukazuje, zda a jak jsme schopni interpretovat události, na které daná společnost není zrovna pyšná a dokonce by je nejraději vymazala ze své historie. Muzea tak mají příležitost poskytovat různé pohledy a přimět návštěvníky, aby uvažovali nad rámec svých vlastních zkušeností.

Slavnostního zakončení se zúčastní generální ředitel ICOM Peter Keller.

Konference bude: 

– Mezinárodní: řečníci přijedou z celého světa, aby se s námi podělili o myšlenky a problémy s realizací
– Nezaujatá, otevřená: vítáme nové přístupy a nápady
– Čestná: ceníme si prezentací, které otevřeně mluví o selhání i úspěchu. Vítáme kritickou, ale korektní diskuzi.
– Přeložená: tlumočení bude zajištěno v českém/anglickém jazyce

Registrační poplatek:

Členové ICOM members:
Včasná platba do / Early bid till: 15.10. 2017 – 1300,- Kč / 50,- EUR
Platba od / Payment since: 16.10.2017 – 1500,- Kč / 60,- EUR

Ostatní / Non ICOM members:
Včasná platba do / Early bid till: 15.10. 2017 – 1300,- Kč / 60,- EUR
Platba od / Payment since: 16.10.2017 – 1500,- Kč / 70,- EUR

Studentský tarif:
40,- EUR

*registrační poplatek slouží k úhradě občerstvení poskytovaných během konference

pro podrobnější informace pište na icom_konference@mzm.cz