EMYA

EMYA

Cena Evropského muzea roku (European Museum of the Year Award)
je určena pro muzeum přitažlivé pro návštěvníky, nabízející divákům jedinečnou atmosféru, nápaditou interpretaci a prezentaci, kreativitu a inovaci v naučných a sociálních aspektech. Mohou se o ni ucházet velká i malá muzea, která mají potenciál zvýšit kvalitativní standardy evropských muzeí.
Musí to být buď muzea nově otevřená nebo muzea, která prošla podstatnou modernizací, rozšířením, reorganizací či přehodnotila svoji působnost v minulých 4 letech.

Muzejní cena Rady Evropy
Prestižní cenu uděluje každoročně Komise pro kulturu, vědu a vzdělávání Parlamentního shromáždění Rady Evropy na základě doporučení poroty EMYA muzeu, které jasně a přesvědčivě představuje evropskou perspektivu a souhru mezi národními a evropskými hodnotami, respektuje demokratické principy, lidská práva, toleranci a kulturní dialog a překračuje sociální a politické meze.
Cena se vyhlašuje samostatně při zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy.

Cena Kennethe Hudsona (The Kenneth Hudson Award)
Cena je poctou zakladateli EMYA. Je určena muzeu, projektu, osobnosti nebo skupině osob, kteří dokázali neobvyklým, překvapivým, případně i kontroverzním činem posunout vnímání společenské role muzea v duchu Kennethe Hudsona. Vítěze vybírá Rada EMF (Board of Trustees) a nemusí být zvolena z uchazečů o cenu EMYA.

Cena Silletto (The Silletto Prize)
Sponzorem ceny je Nadace Silletto sídlící na ostrově Man a je určena muzeu, které v minulých 3 letech prokázalo vynikající výsledky v zapojení místní komunity do plánování, rozvoje muzea a projektů pro kulturní dědictví nebo získalo významnou podporu dobrovolníků při práci s veřejností.

Cena muzea v Portimão – Nejpřívětivější evropské muzeum
(The Portimão Museum Prize – Europe´s most welcoming museum)
Hodnotou, na níž je kladen důraz, je přátelská atmosféra instituce. Všechny prvky muzea, kvality jeho sdělení i prostředí mají přispívat k pocitu vlídného přístupu. Cenu sponzoruje portugalské město Portimão. Portimão klade důraz na demokratický přístup ke kultuře a těší se každoročně stovkám tisíc turistů.

Cena Meyvaert muzea za trvalou udržitelnost
(The Meyvaert Museum Prize for Sustainability)
Cena je určena muzeu, které prokazuje mimořádné zaujetí pro trvalou udržitelnost jak ve svém provozu, tak i ve způsobu, jak tvoří své expozice a programy.

Zvláštní uznání
(Special Commendations)
V minulém století získala tři muzea Zvláštním ocenění, která jsou udělována muzeím, jež vytvořila inovativní koncepci inspirativní pro ostatní evropská muzea.
1996: Prácheňské muzeum v Písku, slavnostní vyhlášení proběhlo v Barceloně ve Španělsku
1995: Národní muzeum, Lapidárium, slavnostní vyhlášení proběhlo ve Västeras, Švédsko
1992: Národní muzeum, Náprstkovo muzeum, slavnostní vyhlášení proběhlo v Leydenu, Nizozemsko.