Členské poplatky

Vážení přátelé,

jako každý rok si Vám dovolujeme oznámit výši členských příspěvků ICOM na rok 2022. Sazby stanovené v EUR pařížským sekretariátem ICOM jsou přepočteny na Kč, navýšeny o 15 % na činnost Českého výboru ICOM z.s. a na bankovní převody. Výše členského příspěvku je stanovena dle ekonomické situace jednotlivých členských států. Česká republika je zařazena do kategorie 2.

Poplatky 2022 za individuální členství ICOM:

Řádní členové: 1.610 Kč
Senioři: 644 Kč
Studenti: 644 Kč

Poplatky 2022 za institucionální členství ICOM:

U institucí se výše příspěvku stanovuje dle výše provozního rozpočtu instituce. Prosíme statutární zástupce, aby své instituce dle rozpočtu zařadili a zaplatili příslušnou částku. Na výši příspěvku pak závisí počet průkazů (viz. níže).

Výše provozního rozpočtu instituce:

Méně než 750 000 Kč                           výše příspěvku 6 955 Kč             3 průkazy
750 000 – 2 500 000 Kč                       výše příspěvku 8 694 Kč            4 průkazy
2 500 000 – 25 000 000 Kč                 výše příspěvku 12 526 Kč          5 průkazů
25 000 000 – 125 000 000 Kč             výše příspěvku 15 231 Kč           6 průkazů
125 000 000 – 250 000 000 Kč          výše příspěvku 17 420 Kč          7 průkazů
více než 250 000 000 Kč                      výše příspěvku 26 790 Kč         8 průkazů

Členské příspěvky na rok 2022 prosím zaplaťte bankovním převodem na účet ČV ICOM v Komerční bance a.s., číslo účtu 29230061/0100 (IBAN: CZ4801000000000029230061, SWIFT: KOMBCPPXXX) a zřetelně identifikujte platbu svým jménem, jménem své instituce a jako variabilní symbol zadejte číslo svého ICOM průkazu (neplatí pro nové členy!) a rokem 2022. Prosím všechny platby provést na účet, hotovostní platby nepřijímáme. Při platbě poštovní poukázkou, prosíme identifikovat platbu a zaslat potvrzení na mail. Při platbě členských příspěvků ze zahraničí, prosím o zaplacení bankovních poplatků na úkor plátce.

Uvítáme, pokud budete moci zaplatit členské poplatky do 30. 1. 2022. Nejzazší termín pro zaplacení příspěvků je do 31. března 2022, po tomto datu se zvyšuje příspěvek ve všech kategoriích o 500,- Kč.

Studenty prosíme o zaslání nového potvrzení o studiu na školní rok 2021/22.

Známky ICOM 2022 si bude možné osobně vyzvednout po předchozí domluvě e-mailem (icom@mzm.cz) na recepci Moravského zemského muzea na Zelném trhu 6 (7-17 hod), nebo budou zaslány poštou oproti zaslanému potvrzení o příslušné platbě a aktuální poštovní adresy. Další možností vyzvednutí je oproti potvrzení o platbě na plenárním zasedání, které se bude konat v Brně, na přelomu února a března 2022.

Pro přípravu plánu činnosti na příští rok Vás prosíme o podněty pro další práci a informace o projektech, které chystáte. Pokud k realizaci některého z nich budete potřebovat finanční příspěvek od ČV ICOM, je třeba o něj požádat do konce tohoto roku (formulář žádosti je ke stažení na https://icom-czech.mini.icom.museum/icom/formulare-ke-stazeni/. Upozorňujeme, že jen ve výjimečných případech lze žádost podat v průběhu roku. Sledujte prosím dále naše internetové stránky: https://icom-czech.mini.icom.museum/.

 

S přátelksým pozdravem,
Martina Galetová
Tajemnice ČV ICOM