Depozitáře a neveřejné prostory

Doporučení pro depozitáře a neveřejné prostory

  • Povzbuďte pracovníky k práci v depozitáři, zpracovávání sbírek je základem muzejní činnosti!
  • Zajistěte jim podmínky pro evidenci sbírek (kurátoři, správci) a vykonávání základní profylaktické péče (správci sbírek, konzervátoři-restaurátoři).
  • Zajistěte, aby všichni zaměstnanci měli snadný přístup k zařízením na mytí rukou s horkou vodou a mýdlem, dezinfekčním gelem a jednorázovými rukavicemi.
  • Zajistěte, aby ve stejné místnosti pracoval pouze omezený počet lidí (maximálně 5) a udržujte bezpečnou vzdálenost od sebe. Obecně se jako vzdálenost mezi jednotlivci doporučuje 1,5 m.
  • Větší skupiny zaměstnanců se mohou rozdělit a na pracovišti se střídat, aby bylo možné zajistit bezpečnou vzdálenost od sebe.
  • Rozdělte své zaměstnance do týmů a zajistěte, aby spolupracovali ve stejnou chvíli pouze stejní členové týmu.
  • S velkou frekvencí umývejte a dezinfikujte tvrdé povrchy, kliky, knoflíky dveří, vypínače světel, kávovary apod.
  • Noste roušky na obličej či ochranné masky. Zabráníte případnému šíření viru a roušky také omezují dotykům tváří.
  • Muzea by měla mít karanténní prostor pro předměty. V takových prostorách by měly být prázdné police, skříňky, bedny, v nichž lze uložit sbírkové předměty, tak aby byly mimo hlavní depozitární prostory. Zajistěte i přehledný systém značení uvádějící data, co, proč a kým byly objekty umístěny do karantény.