Policie ČR

V rámci závazků plynoucích z Úmluvy UNESCO o opatřeních k zákazu a zabránění nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků a spolupracujeme s Policií České republiky a uveřejňujeme údaje o vybraných zcizených předmětech. Dále informujeme o nástrojích, které má Policie České republiky.

Od roku 1992 využívá Policie České Republiky informační systém SEUD (nyní PSEUD) – národní specializovanou pátrací databázi vedenou ve čtyřech jazycích a obsahující více než 19 000 záznamů o odcizených, nalezených a navrácených uměleckých dílech. Jedná se o účinný nástroj při pátrání po kulturním dědictví a v boji s nelegálním obchodem s kulturními statky. 
Databáze byla od počátku přístupná pracovníkům Ministerstva kultury ČR a Celní správy ČR. V roce 2001 byla databáze zveřejněna na internetu, pro veřejnost samozřejmě s omezeným rozsahem dat. Problematikou pátrání po předmětech kulturní a historické hodnoty se zabývá odbor pátrání úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia ČR.  

Link – na pátrací oběžníky a aktuality – http://www.policie.cz/clanek/ochrana-kulturniho-dedictvi-policejni-prezidium-cr-uskpv-odbor-patrani.aspx

Link na českou pátrací databázi – veřejný přístup – http://pseud.policie.cz/wps/portal/

Link na mezinárodní pátrací databázi Interpolu –  https://www.interpol.int/Crime-areas/Works-of-art/Works-of-art (část je veřejná, jinak je potřeba vyplnit přihlašovací formulář)

V roce 1995 vznikla mezinárodní pátrací databáze Interpolu s názvem Stolen Works of Art, která obsahuje více než 50 000 záznamů odcizených uměleckých děl ze 133 zemí světa. Každý záznam v databázi je popsán podle „Objekt ID standardu“, kterému rozumí odborní specialisté i široká veřejnost.

Seznamy hledaných předmětů:

2018

Přehled nejvýznamnějších uměleckých děl, která byla odcizena v průběhu roku 2018 na celém světe.

Slovinsko
Zcizení uměleckých předmětů pocházející z dílny Fabergého, příp. jeho napodobitelů. Seznam najdete zde. Vyobrazení předmětů zde.

Peru
Sbírka Carlose Miguela Alfaro Ochoa, Cusco obrazy Svatý Jakub Maurobijec a Svatý Vincent Ferrerský.
Regionální muzeum v San Martin, náboj do zbraně “bola”.
Sakristie kaple Alto de Cayma, Yanahuaura, krucifix.
Chrám Nejsvětějšího spasitele, Cusco,obraz Venkovská žena, korunka Panny Marie Karmelské