ICOM member access
Join ICOM

Česká republika

Česká republika

ICOM National Committee Czech Republic

All news

June 22, 2021

Žádost o součinnost s Policií ČR při ztotožnění nalezených maleb Network

Odbor mezinárodní spolupráce Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci Policejního prezidia ČR požádal Ministerstvo kultury o součinnost při ztotožnění dvou maleb, které byly 18. května 2021 nalezeny v odpadkovém koši na parkovišti u dálnice poblíž Ohrenbachu ve Spolkové republice Německo. Tyto malby nejsou zaznamenány v databázi odcizených uměleckých děl INTERPOLu PSYCHE ani v německé národní databázi odcizených kulturních statků. Jejich případný zápis v české národní databázi odcizených kulturních statků prověřuje Policie ČR.

  • Portrét muže v červené čapce

olej, plátno, 74 x 62,8 cm

rámováno (pozlacený rám)

na zadní straně nápis „Hogstraten“

Mohlo by se jednat o kopii? malby Samuela van Hoogstratena Mladý muž v červeném baretu.

  • Portrét muže

olej, plátno, 55,2 x 47,5 cm

datováno 166?

rámováno (pozlacený rám)

Mohlo by se jednat o kopii? autoportrétu Pietra Bellotiho

Dovolujeme si Vás požádat, abyste v případě, že kteroukoli z těchto maleb můžete ztotožnit, je Vám znám jejich vlastník či další okolnosti, abyste tyto informace bezodkladně předali Policii ČR – Odboru mezinárodní spolupráce a Samostatnému oddělení ochrany kulturních statků Ministerstva kultury.

[instagram-feed]