Join ICOM

Česká republika

Česká republika

ICOM National Committee Czech Republic

All news

July 1, 2017

Workshop o opatřeních k zamezení nedovoleného vývozu památek z Iráku a Sýrie. Dne 23. 9. 2015 v prostorách Ministerstva zahraničních věcí ČR

Workshop o opatřeních k zamezení nedovoleného vývozu památek z Iráku a Sýrie

Česká komise pro UNESCO ve spolupráci s Českým komitétem Modrého štítu a Českým výborem ICOM bude dne 23. 9. 2015 v prostorách Ministerstva zahraničních věcí ČR pořádat Workshop o opatřeních k zamezení nedovoleného vývozu památek z Iráku a Sýrie, který je určen pro odborníky, kteří mohou přijít do styku s nelegálně dováženými památkami z Iráku nebo Sýrie.

Termín:             23. 9. 2015 (od 13,30h do cca 16,30h)

Program najdete zde.

Cíl akce:          seznámit účastníky s jakými typy nelegálně dováženými kulturními statky mohou přijít do styku, umožnit výměnu informací o činnosti jednotlivých složek a napomoci zlepšení koordinace a spolupráce.

Publikum:        počítá se s účastí cca 30 osob – celníků, policistů, pracovníků muzeí, pracovníků ústředních orgánů (Ministerstvo kultury, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo vnitra) a starožitníků. Kontaktována bude i české zastoupení INTERPOL. O účasti uvažuje i pařížský sekretariát UNESCO. Sekretariát České komise pro UNESCO se pokusí zajistit rovněž účast pracovníka MZV, který působí nebo nedávno ukončil své působení na našem ZÚ v Damašku.

Program:         workshop by měl dvě části – úvodní analytická část – má za úkol podrobný popis problému a druhá praktická by se věnovala konkrétním opatřením.

a) analytická část

V úvodní části by zástupci MZV a MK informovali o krocích prováděných na mezinárodní úrovni (akce sekretariátu UNESCO, Rady bezpečnosti) a o platné mezinárodněprávní úpravě (zejména Úmluva z roku 1970).

Český výbor ICOM představí projekt Red List (červenou listinu ohrožených předmětů kulturního dědictví) poslání a význam projektu, zaměření na oblasti Iráku a Sýrie. Dále bude informovat o dosavadních aktivitách ICOM v této oblasti – Museums Emergency Programme (MEP), publikace One Hundred Missing Objects (OHMO) a činnost mezinárodních komisí.

Odborníci z  Národního muzea – Náprstkova muzea by upozornili na typické kulturní předměty, které jsou z Iráku a Sýrie nelegálně vyváženy (starověké památky, islámské artefakty a mince).

2/ praktická část

V druhé části by zástupci Policejního prezidia, MV a Ústřední celní správy, popřípadě český zástupce  Interpolu informovali o konkrétních prováděných opatřeních včetně existujících databázích odcizených nebo ilegálně vyvezených památkách.

[instagram-feed]