Join ICOM

Česká republika

Česká republika

ICOM National Committee Czech Republic

All news

July 1, 2017

Vyhlášení výběrového dotačního řízení „Akviziční fond“ na rok 2017

Předmětem tohoto dotačního titulu je poskytování financí muzeím, galeriím a případně dalším subjektům hospodařícím se sbírkami muzejní povahy na nákup originálních autorských děl.

Odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Ministerstva kultury vyhlašuje v souladu s usnesením vlády ze dne 10. dubna 2017 č. 276, k návrhu na zřízení výběrového dotačního řízení Akviziční fond a dle Příkazu ministra kultury č. 15/2017 výběrové dotační řízení „Akviziční fond“ pro rok 2017.

Předmětem výběrového dotačního řízení je poskytování finančních prostředků formou dotace muzeím, galeriím a případně dalším subjektům hospodařícím se sbírkami muzejní povahy podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na nákup originálních autorských děl z oblasti výtvarného umění, užitého umění, designu a architektury mladších 50 let.

Podmínky, formulář žádosti a termín pro její podání jsou zveřejněny zde: https://www.mkcr.cz/akvizicni-fond-1606.html

 

 

[instagram-feed]