Join ICOM

Česká republika

Česká republika

ICOM National Committee Czech Republic

All news

March 17, 2022

Výběrové řízení na ředitele/ku Muzea hlavního města Prahy ICOM Czech Republic

Hlavní město Praha vyhlašuje výběrové řízení

na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace

Muzeum hlavního města Prahy

se sídlem Kožná 475/1, 110 01  Praha 1.

Požadované předpoklady:

  • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
  • nejméně tříletá praxe v řízení pracovních týmů
  • manažerské a organizační schopnosti
  • aktivní znalost angličtiny, znalost dalších světových jazyků výhodou
  • znalost principů fungování a financování příspěvkové organizace
  • orientace v oboru
  • mezinárodní zkušenosti
  • plná svéprávnost
  • bezúhonnost

Náležitosti přihlášky a další podrobnosti naleznete na úřední desce
hlavního města Prahy www.praha.eu (konkurzy na ředitele/ředitelky městských organizací) a na stránkách odboru kultury a cestovního ruchu https://kultura.praha.eu/jnp/ (informace z oddělení kultury)

Přihlášku s požadovanými doklady je nutné podat tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 13. 5. 2022 do 14:00 hod. na adresu: Hl. m. Praha – Magistrát hl. m. Prahy, odbor kultury a cestovního ruchu, Jungmannova 36/31, 110 00 Praha 1, palác Adria, 5. patro, v obálce označené „Výběrové řízení – MUZEUM HMP – NEOTVÍRAT“.

 

[instagram-feed]