Join ICOM

Česká republika

Česká republika

ICOM National Committee Czech Republic

All news

February 18, 2020

Český výbor ICOM vznikl v roce 1994 jako nástupnická organizace Československého výboru ICOM, který byl v roce 1946 jedním ze čtrnácti zakládajících členů Mezinárodní rady muzeí ICOM.

Hlavním posláním Českého výboru ICOM je podpora zapojení českých muzejních pracovníků do globální mezinárodní komunity. Podporujeme především účast na konferencích mezinárodních výborů ICOM v zahraničí či jejich pořádání u nás, dále výstavní a publikační aktivity s mezinárodním přesahem.

Muzea jsou důležitou součástí veřejného prostoru a nepostradatelnou veřejnou službou. Pomáhají nám nalézt vlastní identitu a skrze minulé utvářet budoucí. Uchováváním kvalit minulosti a současnost přispívají k udržitelnému rozvoji světa.

Český výbor ICOM zprostředkovává svým členům informace a základní dokumenty jako jsou Etický kodex ICOM a Etický kodex ICOM pro přírodovědná muzea. ICOM je také autorem všeobecně přijímané definice muzea. V roce 2015 UNESCO v úzké spolupráci s ICOM připravilo Doporučení ohledně ochrany a propagace muzeí a sbírek, jejich jedinečnosti a jejich společenské úlohy.

 

 

[instagram-feed]