ICOM member access
Join ICOM

Česká republika

Česká republika

ICOM National Committee Czech Republic

All news

June 3, 2021

Věda pro muzea: vědci a muzejníci si mají co nabídnout Network

Software pro tvoření online výstav, technologie pro čtení proklínacích tabulek, ochranné nátěry, konzervace vzácných předmětů– věda nabízí muzeím prostředky k hlubšímu zkoumání i k popularizaci. Není to ale jednostranný vztah, muzea mají například sbírky, které vědcům můžou pomoci ve výzkumu.

Práce muzejníků i vědců je si blízká tím, jak je exaktní a specializovaná, ale zároveň i velmi různorodá a kreativní. I to umožňuje jejich propojení. Na řadu problémů totiž věda najde řešení. Akademie věd ČR už má na svém kontě napříč vědními oblastmi množství úspěšných společných projektů s experty z muzejních sbírek. Nejde zdaleka jen o pomoc s restaurováním nebo o archeologické práce, ke slovu přichází i rentgenová tomografie, chemie nebo speciální softwary.

„Muzea a věda koexistují ve vzácné symbióze, která je prospěšná celé společnosti. Jsou obrovskými databázemi, ve kterých je možné hledat a nalézat důležitá data ze všech oblastí života. Vědci v muzeích nalézají možnosti, jak výsledky své práce ověřovat, nebo aplikovat do praxe. Muzea zároveň nabízejí úžasné prostory a prostředky, jak výsledky špičkové vědecké práce prezentovat odborné i laické veřejnosti,“ přibližuje vzájemnou spolupráci výkonná ředitelka Českého výboru ICOM, Martina Lehmannová.

Čtyřnásobný pomocník, který umí výstavy
Projekt INDIHU koordinovaný Knihovnou AV ČR zahrnuje čtyři aplikace, které pomáhají vědcům, studentům a pracovníkům z kultury efektivněji pracovat. Pro muzea je zřejmě nejzajímavější INDIHU Exhibition – kreativní nástroj pro tvorbu virtuálních výstav. Od ostrého startu v roce 2020 už ho využilo například Národní muzeum, probíhá také spolupráce s Muzeem umění Olomouc a dalšími malými i většími institucemi.

Součástí projektu je také databáze Index zpřístupňující desítky tisíc digitalizovaných zdrojů nejen z ústavů AV ČR, která usnadňuje badatelskou činnost. Na samotnou vědeckou práci mohou uživatelé využít nástroj Mind, který umožňuje shromažďovat data, informace a znalosti. Čtveřici doplňuje nástroj umožňující převod textu v obrázku do editovatelného dokumentu, který podporuje osm jazyků vč. latiny.

Chemie ve službách uchování historie
Fyzikální chemie má na první pohled s muzei pramálo společného. Vědci Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, navazující na odkaz českého nositele Nobelovy ceny, vyvinuli mikroemulze a gely pro čištění povrchů historických materiálů. Maximálně šetrně, ale velice účinně odstraní akrylátové či vinylové polymery, vosky, oleje a další nežádoucí prostředky na površích historických artefaktů. Při restaurování tak nepoškodí ani předměty, ani zdraví člověka.

Muzejní sbírky jako pomocník výzkumu
Čeští biologové z Akademie věd objevili v Kongu nový rod žáby, což je v Africe poměrné vzácné. Část získaných vzorků a zoologické sbírky bude uložena v muzeu. Muzea obecně přitom díky rozsáhlým sbírkám z různých oborů můžou naopak významně pomoci vědcům při bádání.

Při objevování a popisování žab v Kongu se uplatnil také rentgenový tomograf Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR. Ten samý, který pomáhal luštit proklínací tabulky Iseum a Bartók Terem ve spolupráci se Savaria Múzeum v maďarském Szombathely.

„Je skvělé, že věda nachází cesty, které mohou pomoci nejen s tím, jak porozumět přítomnosti a co a jak dělat v budoucnosti, ale také společně s muzei přispět k uchování a rozvíjení kulturního dědictví minulosti,“ zdůrazňuje Tomáš Kostelecký, člen Akademické rady AV ČR.

O důležitosti a prospěšnosti spolupráce mezi muzei a Akademií věd ČR svědčí i fakt, že Ústav dějin umění AV ČR je dlouhodobě členem ICOM a jako důležitý partner v oblastech výzkumu i metodické a metodologické podpory spolupracuje s celou řadou muzeí umění v České republice.

Eliška Zvolánková
Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

[instagram-feed]