Join ICOM

Česká republika

Česká republika

ICOM National Committee Czech Republic

All news

July 1, 2017

UNESCO připravilo Draft Recommendation concerning the Protection and Promotion of Museums and Collections, their Diversity and their Role in Society. Po 55 letech nový dokument o muzejnictví!

Po 55 letech připravilo UNESCO dokument zabývající se současností a budoucností muzeí. Ve dnech 27.-28. května 2015 proběhlo v UNESCu mezinárodní jednání, jehož výsledkem je Draft Recommendation concerning the Protection and Promotion of Museums and Collections, their Diversity and their Role in Society. Dokument bude schválený v listopadu letošního roku na zasedání UNESCO.

Dokument byl připraven v úzké spolupráci s ICOM a jednání bylo sponzorováno Brazílií a Českou republikou.

Dokument stanovuje základní funkce muzeí a sbírek, jejich definici a specifika, kterými jsou: ochrana kulturního dědictví, výzkum, zprostředkovávání veřejnosti, vzdělávání.

Zabývá se i vzájemným vztahem muzeí a společnosti, otázkami jako je globalizace, ekonomický vývoj, kvalita života, sociální role muzeí, provázanost s IT.

Česká republika se aktivně podílela na přípravách dokumentu i na samotném jednání.

Po finálním schválení v listopadu bude dokument k dispotici také v českém jazyce.

[instagram-feed]