Europa Nostra

Europa Nostra je panevropská federace pro kulturní dědictví. Je konzultačním partnerem UNESCO. Byla založena v roce 1963 v Itálii. Má sídlo v Haagu a v Bruselu. Operuje v 50 evropských zemích a má více jak 250 členských organizací. Cílem Europy Nostry je propagace kuturních a historických hodnot Evropy nejširší veřejnosti, lobbing za kulturu v politických sférách.

Každoročně uděluje Europa Nostra Awards, cenu za nejlepší počin v oblasti péče o kulturní dědictví.

http://www.europanostra.org/

 

V České republice byla Cena EU/Europa Nostra udělena těmto muzejním a galerijním institucím:

2012

Zvláštní uznání (Special Mention) v kategorii ochrana a restaurování architektonického dědictví, kulturní krajiny, umělecké sbírky, archeologické lokality, průmyslové architektury a industriálního dědictví. 

Dům Dušana Jurkoviče v Brně – Žabovřeskách, Moravská galerie v Brně


Zvláštní uznání uděleno za příkladnou obnovu a restaurování domu a jeho interiérů, dále vytvoření publikace, webových stránek s manuálem rekonstrukce a doprovodného programu pro návštěvníky.

Autorský tým projektu: Martina Lehmannová, Marie Kopecká, Olga Buciová, Transat architekti a okruh spolupracovníků

2010
Zvláštní uznání (Special Mention) v kategorii Výzkum, udělované vynikajícím studiím projektů, které vedou ke konkrétním realizacím v oblasti konzervace a zhodnocení evropského kulturního dědictví.

Slezsko – perla v České koruně, Národní galerie v Praze

Zvláštní uznání uděleno za cenný příspěvek k ochraně a zhodnocení kulturního dědictví, jež přinesly publikace a výzkum spojený s výstavou Slezsko – perla v České koruně, 2006-2007.

Autorský tým projektu : Vít Vlnas, Jan Klípa, Lenka Stolárová, Andrzej Niedzelenko Mateusz Kapustka, Andrzej Kozieł, Piotr Oszczanowski a okruh spolupracovníků.

2009
Cena v kategorii Výzkum, udělovaná vynikajícím studiím projektů, které vedou ke konkrétním realizacím v oblasti konzervace a zhodnocení evropského kulturního dědictví.

Série 5 restaurátorských katalogů z let 2004 – 2008 Muzea umění v Olomouci.

Porota ocenila krásné realizace těchto katalogů, které mohou být považovány za umělecká díla sama o sobě. Muzeum bylo oceněno za technickou úroveň a citlivost v přístupu k restaurování. Kolekce katalogů popisuje pečlivě vědecké a estetické aspekty práce, což z ní činí atraktivní pedagogický prostředek přístupný veřejnosti.

Autorský tým projektu: Helena Zápalková, Ondřej Jakubec, Simona Jemelková a okruh spolupracovníků.  

Před rokem 2003, kdy byla poprvé udělena výše uvedená Cena Evropské unie / Europa Nostra, udělovala Europa Nostra každoročně několik ocenění v oblasti kulturního dědictví v rámci své organizace.

V České republice byla v oblasti muzeí udělena cena Europa Nostra:

2000

Müllerova vila v Praze, Muzeum hl.m. Prahy


Medaile byla udělena za příkladné restaurování funkcionalistické vily architekta Adolfa Loose a jejího interiéru podle původního konceptu.

Materiál zpracovala:

Sekce pro kulturní dědictví České kanceláře Programu Culture

Národní památkový ústav

Valdštejnské nám. 3, Praha 1