EMA

Evropská muzejní akademie (European Museum Academy) byla založena v roce 2009 u příležitosti výročí smrti významného muzeologa Kenetha Hudsona (1916-1999). Cílem je stimulovat nové myšlenky a činnosti v oblasti muzeologie. Akademie chce být inkubátorem nových talentů a programů. Nadace EMA podporuje výzkumné projekty v oblasti inovací muzejní činnosti. Není přímo vzdělávací organizací, ale podílí se na profesním vzdělávání a chce utvářet a podporovat komunikaci muzejních expertů rozdílných národností a kulturních oblastí.

Evropská muzejní akademie uděluje Cenu EMA za výrazný počin v oblasti rozvoje muzejního diskurzu. Dále je spoluorganizátorem Micheletti Award.