Join ICOM

Česká republika

Česká republika

ICOM National Committee Czech Republic

All news

July 1, 2017

Sousedské setkání. Představitelé národních výborů ICOM ze zemí, které patří mezi nástupce Rakousko-Uherska se setkali 29. dubna na semináři v St. Pöltenu. Téma semináře znělo muzea a kulturní krajina.

ICOM Rakousko uspořádal seminář nazvaný Muzea a kulturní krajiny. Seminář se konal 29. dubna 2016 v Dolnorakouském zemském muzeu. Zúčastnili se ho pracovníci rakouských muzeí a galerií a také zástupci “sousedských” ICOMů. Cílem semináře bylo představit projekty pořádané u příležitosti mezinárodního dne muzeí 18. května a činnost sousedních ICOMů vůbec. Předsedkyně ČV ICOM představila historii a současné projekty ČV ICOM. Za ICOM Slovensko dorazil předseda Dušan Buran, za ICOM Maďarsko Eszter Aczél, za ICOM Slovinsko Tanja Roženbergar a za ICOM Chorvatsko Darko Babič. Čestným hostem byl také Alberto Garlandini, který představil generální konferenci ICOM v Miláně. 

[instagram-feed]