Join ICOM

Česká republika

Česká republika

ICOM National Committee Czech Republic

All news

February 26, 2024

Program plenárního zasedání ČV ICOM dne 28. února 2024

Vážení přátelé, členové ČV ICOM,

 

dovolujeme si vás co nejsrdečněji pozvat na plenární zasedání Českého výboru ICOM, které se bude konat ve středu 28. února ve 13 hodin v Muzeu literatury/Památníku národního písemnictví, Pelléova 44/22, Praha 6 Bubeneč.

Na plenárním zasedání bude zvolena revizní komise pro období 2024–2027. Členy revizní komise navrhuje předsednictvo ČV ICOM.

Program zasedání:

13:00–13:30 Registrace

13:30–14:00 Zahájení, přivítání hostů, schválení programu, volba návrhové a

volební komise

14:00–14:30 Zpráva o činnosti za rok 2023 a informace o hospodaření za rok 2023

14:30–15:00 Předložení a schválení plánu činnosti a schválení finančního plánu

na rok 2024

15:00–15:20 Představení kandidátů a volby do revizní komise ČV ICOM

15:20–15:40 Předložení návrhu o konaní řádného plenárního zasedání vždy na podzim v kalendářním roce, s příštím termínem konání na podzim 2024*

15:40–16:00 Usnesení plenárního zasedání ČV ICOM, diskuse

16:00 Ukončení zasedání

 

*Předsednictvo ČV ICOM navrhuje pravidelná řádná zasedání ČV ICOM konat v podzimních měsících roku, aby byly Plán činnosti a Finanční plán schvalovány před začátkem kalendářního roku, pro který jsou určeny.

 

Neformální setkání ČV ICOM proběhne v restauraci Na slamníku po konání zasedání od 17:00 (28. 2. 2024), Wolkerova 12, 160 00 Praha 6 (https://na-slamniku.cz)

Účast nahlaste při registraci, setkání na vlastní náklady účastníků.

 

Praktické poznámky: Náklady na cestovné si účastníci hradí z vlastních prostředků. Delegát organizace, která je institucionálním členem ČV ICOM, předloží při prezentaci písemné pověření k zastupování instituce na plenárním zasedání. Věříme, že se budete moci zúčastnit, pokud by to nebylo možné, máte právo písemně pověřit jiného člena ICOM, aby za vás hlasoval, formulář plné moci najdete v přílohách tohoto emailu a na stránkách ČV ICOM https://icom-czech.mini.icom.museum/icom/formulare-ke-stazeni/. Nahlášení u registrace.

 

Při registraci si bude možné vyzvednout členské známky na rok 2024.

 

Těšíme se na setkání s vámi,

 

předsednictvo ČV ICOM

FORMULÁŘ_ PLNA-MOC-K-ZASTUPOVANI-NA-PLENARNIM-ZASEDANI

Pozvánka na plenární zasedání ČV ICOM 28.2. 2024

[instagram-feed]