Join ICOM

Česká republika

Česká republika

ICOM National Committee Czech Republic

All news

August 20, 2023

Připomenutí prvního výročí 26. generální konference ICOM Prague 2022

Přesně před rokem jsme zahájili 26. generální konferenci ICOM Prague 2022. Setkalo se u nás, na místě i virtuálně, na 3700 odborníků ze 123 zemí světa a program obsahoval více než 600 akcí, včetně 40 exkurzí směřujících do různých krajů naší vlasti. Uspořádání Generální konference završilo 60 let úsilí a práce předešlých československých i českých výborů ICOM, které se od naší první kandidatury v roce 1962 nevzdávaly snu o realizaci této mimořádné akce k propagaci českého muzejnictví a kultury vůbec.
Náročných příprav jsme se ujali ve složité situaci, a do naší práce navíc zasáhla pandemie COVID 19; celosvětová omezení nás donutila opustit zavedené postupy. Ale ale my jsme uspěli a uskutečnili první hybridní konferenci v historii ICOM. Během příprav nás všechny silně zasáhla i ruská agrese na Ukrajině 24.2.2022. Jsem hrdá, že jsme dokázali okamžitě pomoci a že stále v tomto směru představujeme vzor i pro mnohé další země. Vlajku ICOM – štafetu generální konference – jsme předali do Dubaje s jistotou, že potvrzujeme motto “naší” generální konference: “Muzea mají sílu měnit svět kolem nás“.
Na členech předsednictva ČV ICOM ležela a leží obrovská odpovědnost. Sama konference sice skončila, ale některé z našich závazků a kontrolní činnosti dále pokračují a ne vždy je to lehká práce. Naplňuje nás ale vědomí odpovědnosti a jistota, že pomáháme zlepšovat prostředí pro fungování muzeí, galerií i dalších kulturních odvětví nejen u nás, ale i za hranicemi. Velké poděkování si zaslouží ministerstvo kultury v čele s Martinem Baxou, ale i další rezorty a instituce, bez jejichž podpory bychom akci nebyli schopni uskutečnit.
Osobně děkuji kolegům z předsednictva a pracovníkům Kanceláře pro přípravu generální konference. Hlavní dík ale patří vám, kteří jste k jste k úspěchu Generální konference přispěli svou aktivní účastí – členům a příznivcům ČV ICOM. Je mi ctí s vámi spolupracovat, a jsem šťastná, že jsme přípravu i realizaci Generální konference ICOM Praha 2022 zvládli.
Gina Renotière

předsedkyně ČV ICOM

[instagram-feed]