Join ICOM

Česká republika

Česká republika

ICOM National Committee Czech Republic

All news

September 5, 2022

“Pražská” definice muzea ICOM ICOM

24. 8. byla v Praze během ICOM Prague 2022 schválena nová definice muzea! 

Dosavadní definice byla schválena na generální konferenci v Kodani v roce 1974 během prezidentství Jana Jelínka, tehdejšího ředitele Moravského zemského muzea v Brně. Po více než 40 letech se začali v muzejním světě ozvývat hlasy po její aktualizaci a změně. Započala se tak debata, která vyvrcholila v roce 2019 v Kjótu na 25. generální konferenci ICOM, kde byl předložen návrh na nové znění definice, který nebyl přijat.

Druhé kolo hledání muzejní definice se rozběhlo okamžitě po té. Vznikla pracovní skupina ICOM Define, kterou vedli Bruno Brulon Soares a Lauran Bonilla-Merchav. Tato skupina 18 měsíců pracovala na přípravě několika variant a dbala při tom na vyznění každého jednoho slova. Postup hledání byl široce otevřený všem členům ICOM a tento participativní přístup přinesl celkem 5 variant, mezi kterými byla vybrána jedna, o které se v Praze hlasovalo. Do procesu se zapojili také muzjníci z České republiky a do dotazníkových šetření se zapojilo více než 500 odborníků z českých muzeí, galerií, univerzit a dalších institucí.

Vybraný návrh byl předložen na ICOM Prague 2022 a jednoznačně byl přijat (92,41 % hlasů PRO).

 

“A museum is a not-for-profit, permanent institution in the service of society that researches, collects, conserves, interprets and exhibits tangible and intangible heritage. Open to the public, accessible and inclusive, museums foster diversity and sustainability. They operate and communicate ethically, professionally and with the participation of communities, offering varied experiences for education, enjoyment, reflection and knowledge sharing.”

 

“Muzeum je stálá nezisková instituce ve službách společnosti, která odborně zpracovává, sbírá, konzervuje, interpretuje a vystavuje hmotné i nehmotné dědictví. Muzea jsou otevřená veřejnosti, přístupná a inkluzivní. Podporují a rozvíjejí rozmanitost a udržitelnost, fungují a komunikují eticky, profesionálně a za účasti různých komunit. Nabízejí rozličné podněty pro vzdělávání, potěšení, reflexi a sdílení vědomostí.“

 

 

[instagram-feed]