Join ICOM

Česká republika

Česká republika

ICOM National Committee Czech Republic

All news

May 17, 2022

Oslavte Mezinárodní den muzeí 2022!

Muzea mají moc měnit svět kolem nás. Coby jedinečná místa objevování nás učí o naší minulosti a otevírají naši mysl všemu novému – což jsou dva zásadní kroky k budování lepší budoucnosti.

  1. Téma mezinárodního dne muzeí 2022

U příležitosti Mezinárodního dne muzeí 2022, který se bude konat 18. května, chceme prozkoumat schopnost muzeí přinášet pozitivní změny do komunity ze tří úhlů pohledu:

  • Síla dosažení udržitelnosti: Muzea jsou strategickými partnery při plnění cílů udržitelného rozvoje OSN. Jako klíčoví aktéři ve svých místních komunitách přispívají k plnění celé řady cílů, mezi něž patří podpora lokální a sociální ekonomiky a šíření vědeckých informací o environmentálních výzvách.
  • Síla inovací v oblasti digitalizace a zpřístupnění: Muzea se stala inovativním prostorem, kde lze vyvíjet nové technologie a aplikovat je v každodenním životě. Díky digitálním inovacím jsou muzea přístupnější a poutavější, a lépe tak pomohou návštěvníkům pochopit složité a podrobné koncepty.
  • Síla budování komunity prostřednictvím vzdělávání: Muzea svými sbírkami a programy vytvářejí společenskou strukturu, která má zásadní význam pro budování komunity. Prosazováním demokratických hodnot a poskytováním příležitostí k celoživotnímu vzdělávání všem přispívají k utváření informované a angažované občanské společnosti.

V rámci letošního Mezinárodního dne muzeí zveme i Vás, abyste se připojili k tisícům muzeí po celém světě a podpořili sílu muzeí!

 

  1. Využijte plakát k Mezinárodnímu dni muzeí 2022

Pro každý Mezinárodní den muzeí ICOM vybírá téma, které je ve středu zájmu společnosti. Letošní rok je pro ICOM výjimečný, protože se v něm po třech letech opět koná generální konference. Ta proběhne v České republice v Praze v srpnu 2022. V letech konání konference je tradičně téma Mezinárodního dne muzeí shodné právě s jejím tématem.

Tématem tohoto plakátu je „Síla muzeí“, evokuje kreativitu a také pohyb vpřed, tedy dnešní směřování muzeí ke svobodné a udržitelné společnosti. Jasné barvy plakátu připomínají vizuální a grafickou atmosféru ICOM Praha 2022 a vytvářejí tak propojení mezi oběma akcemi.

Užijte si tvoření spolu s námi!

Plakát si můžete upravit podle potřeb Vašeho muzea, třeba k propagaci speciální výstavy nebo jiné akce. K dispozici je přizpůsobitelná verze plakátu (v příloze), takže Vás zveme, abyste do jeho úpravy zapojili zaměstnance i veřejnost.  Naším cílem je mít co nejvíce různých verzí, které budou představovat různé výzvy budoucnosti a také to, jak je muzea mohou pomoci překonat! Až bude Vaše dílo hotové, nezapomeňte ho vyfotit, nahrát na sociální sítě označit ICOM. Ty nejlepší plakáty pak bude světový  ICOM sdílet!

  1. Registrujte Vaše akce k MDM 2022 do interaktivní mapy:

Pořádá Vaše muzeum zvláštní akci k Mezinárodnímu dni muzeí? Zaregistrujte ji do  interaktivní mapy a připojte se tak k tisícům muzeí po celém světě, která podpoří sílu muzeí!

https://imd.icom.museum/museums-register-your-event-on-the-official-international-museum-day-map/

Jako každý rok zviditelníme Vaše akce pro tisíce lidí prostřednictvím oficiální mapy Mezinárodního dne muzeí. Tímto způsobem ukazujeme celosvětový rozsah akce a zároveň informujeme návštěvníky o tom, jakých aktivit se mohou zúčastnit na daném místě. Na Mezinárodní den muzeí 2021 bylo na mapě zaregistrováno více než 4 500 online i off-line událostí!

Letos si můžete Vaši událost zaregistrovat pod jednou ze tří značek vztahujících se k podtématu a tak společně prozkoumat schopnost muzeí přinášet pozitivní změny do komunity:

    Síla inovací v oblasti digitalizace a zpřístupnění

    Síla udržitelnosti

    Síla budování komunity prostřednictvím vzdělávání

  1. Vyhlášením dobrovolného vstupného 18. 5. se zapojte se do sbírky na nákup obalového a konzervačního materiálu, ochranných prostředků  pro ukrajinská muzea

Víme, že jsme Vám doporučovali poskytnout na MDM volné vstupné. Situace, zejména na ukrajinském bojišti, se však mění každým dnem. Český výbor ICOM zřídil transparentní účet 123-7121270287/0100, na kterém jsou shromažďovány finanční prostředky na nákup obalového a konzervačního materiálu, ochranných prostředků a dalších potřeb pro ukrajinská muzea na pomoc při jejich snaze o ochranu a záchranu sbírek ohrožených válečným konfliktem. Rádi bychom u příležitosti Mezinárodního dne muzeí vyjádřili solidaritu  našim kolegům z Ukrajiny při jejich snaze o záchranu kulturního dědictví před následky ruské agrese a požádali návštěvníky všech muzeí v České republice o zaplacení dobrovolného vstupného ve prospěch výše uvedeného transparentního účtu.  Byli bychom Vám velice vděční, pokud by se i Vaše muzeum do této akce zapojilo., své návštěvníky o zaplacení dobrovolného vstupného dne 18. 5. 2022 požádalo a o této akci veřejnost informovalo umístěním plakátů s QR kódem v prostorách Vašeho muzea, prostřednictvím Vašich webových stránek a sociálních sítí. Plakát s QR kódem Vám zasíláme.

 

Srdečně,

předsednictvo ČV ICOM.

[instagram-feed]