Join ICOM

Česká republika

Česká republika

ICOM National Committee Czech Republic

All news

October 11, 2021

Nový kurz “Moderní muzeum jako klíč k pochopení dneška” na VŠCHT Education

Vážení kolegové,

“Moderní muzeum jako klíč k pochopení dneška” je název nového kurzu Celoživotního vzdělávání, který nabízí Ústav ekonomiky a managementu VŠCHT v Praze.  Členové týmu, kteří jej připravili, mají obsáhlé zkušenosti z muzejní praxe. Na společné bázi pracují od roku 2015 a z jejich dosavadní činnosti vzešla např. publikace “Pencroffův sen aneb Průmyslové dědictví v širších souvislostech” (Praha 2016).

Proces industrializace změnil Evropu a s ní i české země mnohem výrazněji než celý předchozí vývoj lidstva. Depozitáře a expozice českých, moravských a slezských muzeí jsou plné sbírkových předmětů, které vznikly v jeho průběhu či důsledku. Zacházíme s nimi vždy tak, abychom je náležitě chránili, interpretovali a prezentovali a abychom na jejich využití stavěli efektivní muzejní edukaci?

Kurz je určen především kurátorům a edukátorům, kteří spravují sbírky muzejní povahy, zaměřené na 19. a 20. století, a dalším zájemcům o tuto problematiku. Klade si za cíl nejen poskytnout dobrý přehled o současných trendech v muzejnictví, ale také otevřít otázky kolem dalšího a lepšího využití potenciálu stávajících muzejních sbírek.

V ideální případě se stane výchozí platformou pro další odbornou diskusi o této důležité součásti evropského muzejnictví. Maximální kapacita pouze 20 míst.

Podrobnosti o kurzu naleznete na adrese: https://kem.vscht.cz/czv/firemni-a-jazykove-kurzy/movite_prumyslove

[instagram-feed]