Join ICOM

Česká republika

Česká republika

ICOM National Committee Czech Republic

All news

July 1, 2017

Národní platforma pro elektronickou správu a evidenci muzejních sbírek a agend

Dovolujeme si požádat o vyplnění on-line dotazníku, jehož výsledky budou důležitým podkladem pro zpracování projektu OMG, odboru projektového řízení a informačních technologií (OPŘIT) a Národního muzea s názvem „Národní platforma pro elektronickou správu a evidenci muzejních sbírek a agend“, jehož cílem je nový sytém evidence a správy sbírek muzejní povahy. Tento dotazník, který naleznete na odkazu: https://www.survio.com/survey/d/R9D4D1C0C1N0O9W4M, vyplňte ho prosím nejpozději do 19. 7. 2017.

[instagram-feed]