Join ICOM

Česká republika

Česká republika

ICOM National Committee Czech Republic

All news

March 10, 2021

MuseumNext – Digital Summit 2021 Network

Digitální summit o budoucnosti muzeí

MuseumNext na svém Digital Summitu ukázal, že muzeologie nepřestala pulzovat ani v době, kdy se všechna muzea po celém světe do jednoho uzavřela

Dovolujeme si vás informovat, že od 22. do 26. února 2021 probíhala konference Digital Summit, jejímž organizátorem byla internetová platforma MuseumNext. V souvislosti s celosvětovou pandemií, se do centra pozornosti muzeí dostala otázka digitálních inovací v muzejních činnostech. Digital Summit proto nabídl sdílení příběhů a zkušeností mnoha muzejních profesionálů, v jejichž příspěvcích mohli účastníci konference pochytit nesčetné množství inspirace, praktických a technických rad, ale i povzbuzení.

Co je MuseumNext?

Kreativní platforma MuseumNext www.museumnext.org byla založena v roce 2009 anglickou komunitou vášnivých tvůrců a odborníků z oboru muzeologie a muzejní praxe, jejichž cílem je otevřeně sdílet a diskutovat o příležitostech, budoucnosti a vývoji muzeí po celém světě. MuseumNext souzní s názorem, že muzea musejí otevírat své dveře vstříc budoucnosti a jejím možnostem, protože jsou institucemi, které odrážejí dění ve společnosti i ve světě obecně. Právě proto se musí muzea neustále snažit o to, aby byla živým organismem prezentující relevantní informace tím nejaktuálnějším a nejpřístupnějším možným způsobem, podobně jako ICOM a jeho mezinárodní výbory, s nimiž je platforma MuseumNext v aktivní spolupráci. MuseumNext skrze pořádání různých typů událostí usiluje o propojování nejrůznějších muzejních odborníků, zaměstnanců i nadšenců, díky jejichž sdíleným zkušenostem je muzejnictví stále živým oborem.

Digital Summit 2021

https://www.museumnext.com/events/digital-museum-summit/

Konference a další akce pořádané platformou MuseumNext se tradičně konají v různých kulturních městech po celém světě, a ačkoliv je atmosféra každého města odlišná a unikátní, vždy je charakter událostí zaručeně přátelský, podporující a inspirativní. Zatímco je svět již déle jak rok čelí následkům covidové pandemie a jednotlivci jsou spíše izolováni, MuseumNext se v rámci Digital Summitu podařilo svým bohatým, mnohotvárným, a přesto online programem zasáhnout širokou škálu účastníků. Pětidenního virtuálního setkání se zúčastnilo přes 9 000 účastníků z řad muzejníků i širší veřejnosti, což je velmi úctyhodné číslo na to, že všichni mají k vzrůstajícímu a stále nekončícímu počtu virtuálních akcí spíše negativní přístup.
V době, kdy se většina sociálního i kulturního kontaktu přesunula na naše obrazovky, přinesli muzejní profesionálové svůj pragmatický pohled na to, jak se s tímto přechodem vyrovnávají. Ať už je člověk na začátku svých technických dovedností nebo je již technologickým přeborníkem, rozhodně ho empatické příspěvky více než šedesáti řečníků musely nadchnout a povzbudit v dalším objevování digitálních a technologických možností aplikovatelných i do muzejního oboru. MuseumNext a jeho Digital Summit zaujal svým pozitivním vztahem k digitální transformaci a poukázáním na prokazatelné výhody, které může virtuální konference nabídnout. V této souvislosti se můžeme bavit o flexibilitě a přizpůsobení vlastního programu, snadnější přístupnosti, individuálnímu tempu i náročnosti participace v konferenci či například nižší cenně registračního poplatku.
Ještě před samotným začátkem Digital Summitu probíhal v aplikaci konference tzv. „pre-conference networking“, kam se účastník mohl přihlásit po zaplacení registračního poplatku a diskutovat a seznamovat se s dalšími účastníky ještě před zahájením celé akce. Velkou výhodou Digital Summitu byla a stále je možnost zpětného přehrání veškerého obsahu, a to po dobu dalších šesti měsíců!!! Hlavní program, ve formě časově příjemných i obsahově optimálních přednášek a rozhovorů, byl doplněný také o diskuze a networking. Díky tomu se mohli v internetovém rozhraní setkávat a debatovat účastníci v rámci jednotlivých témat, oborů i profesí. Atraktivitu si konference zajistila také formátovou různorodostí vysílaných příspěvků, díky kterým po prvních dnech atraktivita programu neklesla.

Digitalizace jako základní téma

Zatímco v České republice si pod pojmem digitalizace většina muzejníků představí elektronický evidenční systém DEMUS nebo Musaion, tak svět už je opravdu jinde a Digital Summit to ukázal velmi zřetelně. Vybraní řečníci a jejich příspěvky se týkaly smysluplného využívání sociálních sítí, formování muzejní digitální identity, prezentace muzejních sbírek i kulturního dědictví online či udržování interaktivity, autenticity i atraktivity oboru muzeologie během pandemie. Zajímavým prvkem celé konference byly osvěžující prezentace tematicky souznějících sponzorů Digital Summitu, které zajistily celému programu příhodné vystoupení z na první pohled odborné a uzavřené skupiny muzejních profesionálů. Celkově byl Digital Summit velmi dobře obsahově i technicky zvládnutý a nabídl různorodou formu sdílení a vzdělávání na skvělé úrovni. MuseumNext tak jen podtrhl svou kvalitní úroveň v kontinuálním muzejním vzdělávání, který realizuje formou online i offline.
Sekretariát Českého výboru ICOM se Digital Summitu taktéž zúčastnil a zhodnotil program jako velmi přínosný a obohacující. Doporučuje například příspěvek Museums, Communities & Civic Engagement od Suhaly Bautista-Caroliny z Metropolitan Museum of Art, která s dalšími kolegyněmi z různých muzeí poutavě diskutovala o tom, jak můžeme, a dokonce i nadále musíme budovat a udržovat vztahy mezi muzei, umělci i subkulturami navzdory výzvám v podobě např. fyzického odstupu, který přinesla právě celosvětová pandemie. Velmi povedený příspěvek s názvem Social Media is People Media prezentoval Chris Cloud, ředitel oddělení komunikace a marketingu z Museum of Contemporary Art San Diego. Příspěvek zdůraznil klíčové aspekty a principy sociálních sítí, na které nesmíme zapomínat ani v tradičních institucích, jako jsou muzea. Dotkl se také toho, jak správně používat sociální sítě jako součást muzejního marketingu, ale zároveň, jak muzea stále udržovat jako humanitní instituce i ve věku absolutní digitalizace. Poslední doporučení je na prezentaci od Sheldona K. Goodmana, zakladatele Cemetery Clubu. Jedná se o projekt, který řeší, jak oživit památku na zesnulé v digitální době. Hřbitovy jsou místa klidu, plné historie a vzpomínek, a tak se projekt snaží nahradit nejen návštěvy hřbitovů, které jsou nám v době pandemie často znemožněny, ale zabývá se také otázkou digitálního oživování vzpomínek na naše blízké zesnulé.

Digital Summit byl nesmírně obohacujícím zážitkem, a protože příspěvky i diskuse budou ještě půl roku dostupné on-line, tak rozhodně doporučujeme se na ně podívat. Pomůže vám najít odpovědi na mnohé otázky, které můžete v dnešních dnech řešit. Virtualizace světa díky pandemii velmi významně poskočila a pro muzea je digitalizace v tom nejširším slova smyslu důležitou součástí jejich existence.

Alžběta Horáčková
Český výbor ICOM

 

 

[instagram-feed]