Join ICOM

Česká republika

Česká republika

ICOM National Committee Czech Republic

All news

June 29, 2021

Mezinárodní sympozium ICOM 2021 ICOM, ICOM Czech Republic, ICOM Prague 2022, Members, Network

Mezinárodní sympozium 2021

25. – 27. 8. 2021

Součástí příprav 26. generální konference ICOM je Mezinárodní sympozium 2021.

Představí téma konference „Síla muzeí“ rozdělené do čtyř podtémat:

                Muzea a občanská společnost

                Udržitelnost a schopnost překonávat krize

                Muzejní leadership

                Muzea a nové technologie

Pozornost budeme věnovat procesu příprav nové Definice muzea ICOM. Prezentováno bude téma udržitelného rozvoje, které patří k důležitým otázkám současnosti.

Každé téma představí dva příspěvky. Jeden bude prezentován řečníkem z České republiky a jeden řečníkem ze zahraničí.

Na Mezinárodní sympozium tradičně navazuje Inspekční cesta, během které předsedové Mezinárodních výborů ICOM, zástupci Výkonného výboru ICOM a Sekretariátu ICOM navštíví a seznámí se s Kongresovým centrem Praha a vybranými pražskými muzei, ve kterých se budou odehrávat hlavní části programu, jako je slavnostní zahájení anebo Off-site meetings.

 

Mezinárodní sympozium bude mít hybridní formát a bude dostupné i pro vzdálené účastníky prostřednictvím online konferenční platformy gCON.

Vůbec poprvé v historii proběhne přípravné sympozium pro Generální konferenci v tomto formátu, který je maximálně inkluzivní a přístupný úplně každému členovi ICOM.  Pro online účast se registrujte ZDE: icomprague2021.gcon.me (online registrace bude dostupná od 15. 7. 2021)

 

Pro fyzickou účast se registrujte na emailu info@icom-czechia.cz, kam pošlete vyplněný registrační formulář ZDE (přepisovatelné .pdf).

Během Mezinárodního sympozia bude zajištěn překlad do českého jazyka a do anglického jazyka.

 

PROGRAM:

25. 8. 2021: Zahájení

18.00–22.00 (není dostupné online)
Slavnostní přivítání a zahájení Mezinárodního sympozia 2021 v Primátorské rezidenci primátora hl. m. Prahy

26. 8. 2021: Odborný program

10.00–10.15

Slavnostní zahájení odborných panelů v Národním muzeu

10.15–10.45

Muzea a občanská společnost

Marek Pokorný (CZ)
Marcelo M. Araujo (BR)

10.45–11.15

Udržitelnost a schopnost překonávat krize

Tomáš Sedláček (CZ)
Tomoko Steen (JP/US)

11.15–11.45

Muzejní leadership

Marek Prokůpek (CZ)
Maria Vlachou (PT)

11.45–12.15

Muzea a nové technologie

William Lobkowicz (CZ)
Catherine Devine (USA)

12.15–12.30

Diskuze

12.30–14.00

Přestávka

14.00–15.00

Představení a vysvětlení hybridního formátu 26. generální konference ICOM a představení konferenční online platformy gCON

15.00–15.30

Panel k současnému stavu hledání nové Definice muzeí ICOM

Lucie Jagošová + Otakar Kirsch (CZ)
Lauran Bonnila-Merchav (CR) + Bruno Brulon Soares (BR)

15.30–15.45

Příspěvek k současnému stavu revize Etického kodexu ICOM

15.45–16.00

Příspěvek k práci ICOM v oblasti udržitelného rozvoje

Morien Rees (NO)

16.00–16.15

Představení Strategického plánu rozvoje ICOM 2022–2028

16.15–16.30

Přípravy oslav 75. výročí založení ICOM

16.30–16.45

Slavnostní zakončení

17.30–18.30 (není dostupné online)

Komentovaná prohlídka Národního muzea

27. 8. 2021: Inspekční cesta před 26. generální konferencí

9.00–14.00 (není dostupné online)

Kongresové centrum Praha, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Židovské muzeum v Praze, Národní galerie Praha, Národní technické muzeum, Národní zemědělské muzeum

14.00–15.00

„Hodina na otázky“ – prostor pro otázky všech účastníků

Děkujeme za podporu:

Ministerstvo kultury, Hlavní město Praha

Národní muzeum, Národní technické muzeum, Národní zemědělské muzeum, Národní galerie Praha, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Židovské muzeum v Praze

[instagram-feed]