Join ICOM

Česká republika

Česká republika

ICOM National Committee Czech Republic

All news

May 17, 2023

MEZINÁRODNÍ DEN MUZEÍ – 18. KVĚTNA 2023

Vážení přátelé,

jako každý rok ICOM vyhlašuje 18. květen Mezinárodním dnem muzeí. Do řady našich členských institucí je vstup zdarma nebo za zvýhodněné vstupné. Stejně jako v loňském roce Vás prosíme o solidaritu s našimi kolegy na Ukrajině při jejich snaze o záchranu kulturního dědictví před následky ruské agrese, která nabyla v případě vykrádání ukrajinských muzeí rozměrů státem organizovaného zločinu. Přispět je možné na transparentní účet ČV ICOM  123-7121270287/0100 – v minulém roce byly za vybrané finanční prostředky pořízeny odvlhčovače vzduchu, které pomáhají udržet přijatelné klima v prostorách provizorního uložení sbírek.

QR kód sbírky:  plakátů s QR kódem

Mezinárodní den muzeí se od roku 2020 každoročně zaměřuje na některé z „Cílů udržitelného rozvoje“ Organizace spojených národů. V roce 2023 podporujeme tyto cíle:

Cíl 3. Globální zdraví a kvalitní život: Zajistit zdravý život a napomáhat dosažení pocitu spokojenosti pro všechny a v každém věku, zejména pokud jde o duševní zdraví a sociální izolaci.

Cíl 13. Opatření v oblasti ochrany klimatu: Podniknout naléhavé kroky k boji proti klimatické změně a jejím dopadům, přijmout postupy směřující k nízkouhlíkové ekonomice na globálním Severu a strategie zmírňující rizika na globálním Jihu.

Cíl 15. Život na zemi: Chránit a obnovovat suchozemské ekosystémy, podporovat jejich udržitelné využívání, dopřávat sluchu hlasům domorodých vůdců a zvyšovat povědomí o ztrátě biologické rozmanitosti.

Plakát k Mezinárodnímu dni muzeí 2023: Poster-IM2023-Czech

 

[instagram-feed]