Členské poplatky

Vážení přátelé,
jako každý rok si Vám dovolujeme oznámit výši členských příspěvků ICOM na rok 2023. Sazby stanovené v EUR pařížským sekretariátem ICOM jsou přepočteny na Kč, navýšeny o 15% na činnost Českého výboru ICOM z.s. a na bankovní převody. Výše členského příspěvku je stanovena dle ekonomické situace jednotlivých členských států. Česká republika je zařazena do kategorie 2.

Poplatky 2023 za individuální členství ICOM:
Řádní členové:                       1.610 Kč
Důchodci:                                  644 Kč
Studenti:                                    644 Kč

Poplatky 2023 za institucionální členství ICOM:
U institucí se výše příspěvku stanovuje dle výše provozního rozpočtu instituce. Prosíme statutární zástupce, aby své instituce dle rozpočtu zařadili a zaplatili příslušnou částku. Na výši příspěvku pak závisí počet průkazů (viz. níže).

Výše provozního rozpočtu instituce:
Méně než   750 000 Kč                     výše příspěvku            6 955 Kč                   3 průkazy
750 000 – 2 500 000 Kč                     výše příspěvku            8 694 Kč                   4 průkazy
2 500 000 – 25 000 000 Kč                výše příspěvku          12 526 Kč                   5 průkazů
25 000 000 – 125 000 000 Kč            výše příspěvku          15 231 Kč                   6 průkazů
125 000 000 – 250 000 000 Kč          výše příspěvku           17 420 Kč                  7 průkazů
více než     250 000 000 Kč               výše příspěvku           26 790 Kč                  8 průkazů

Členské příspěvky na rok 2023 prosím zaplaťte bankovním převodem na účet ČV ICOM v Komerční bance a.s., číslo účtu 29230061/0100 (IBAN: CZ4801000000000029230061, SWIFT: KOMBCPPXXX) a zřetelně identifikujte platbu svým jménem, jménem své instituce a jako variabilní symbol zadejte číslo svého ICOM průkazu (neplatí pro nové členy) a rokem 2023. Prosím všechny platby provést na účet, hotovostní platby nepřijímáme. Při platbě poštovní poukázkou, prosíme identifikovat platbu a zaslat potvrzení o platbě na e-mail: icom@mzm.cz. Při platbě členských příspěvků ze zahraničí, prosím o zaplacení bankovních poplatků na úkor plátce.

Uvítáme, pokud budete moci zaplatit členské poplatky do 31. 1. 2023. Nejzazší termín pro zaplacení příspěvků je do 31. března 2023, po tomto datu se zvyšuje příspěvek ve všech kategoriích o 500,- Kč.
Studenty prosím o zaslání nového potvrzení o studiu na školní rok 2022/23.

Známky ICOM 2023 si bude možné osobně vyzvednout po předchozí domluvě e-mailem: icom@mzm.cz na recepci Moravského zemského muzea na Zelném trhu 6, v Brně (7-17 hod), nebo budou zaslány poštou oproti na e-mail zaslanému potvrzení o příslušné platbě a aktuální poštovní adresy. Další možností vyzvednutí je oproti potvrzení o platbě na plenárním zasedání, které se bude konat v Praze, v průběhu roku 2023.
Pro přípravu plánu činnosti na příští rok Vás prosíme o podněty pro další práci a informace o projektech, které chystáte. Pokud k realizaci některého z nich budete potřebovat finanční příspěvek od ČV ICOM, je třeba o něj požádat do konce tohoto roku (formulář žádosti je ke stažení na
https://icom-czech.mini.icom.museum/icom/formulare-ke-stazeni/. Sledujte prosím dále naše internetové stránky: https://icom-czech.mini.icom.museum/.

Se srdečným pozdravem

Martina Galetová, tajemnice ČV ICOM