Join ICOM

Česká republika

Česká republika

ICOM National Committee Czech Republic

All news

April 5, 2020

ICOM: Prohlášení o nutnosti zajištění finanční pomoci muzeím během krize COVID-19

Mezinárodní rada muzeí (ICOM) vyjadřuje svůj hluboký zármutek a solidaritu s lidmi ovlivněnými pandemií COVID-19 po celém světě.
Truchlíme nad ztrátami na životech a vyjadřujeme naši nejhlubší soustrast těm, kteří ztratili v důsledku pandemie své nejbližší. Děkujeme zdravotníkům, kteří riskují vlastní život a bojují s pandemií v první linii. Oceňujeme úsilí vědců, kteří neúnavně pracují na nalezení léku.

Vlády na celém světě přijaly nezbytná opatření, aby zabránily šíření viru tím, že uzavřely školy, veřejné instituce a omezují, nebo přímo vydávají zákazy vycházení. Dvě miliardy lidí byly uvězněny ve svých domovech a jejich počet neustále roste. Vidí nejen své zdraví, ale citlivě vnímají i to, že situace ohrožuje jejich živobytí. Uzavření továren, obchodů, omezení cestování dostává globální ekonomiku na pokraj hluboké recese. Kulturní sektor byl silně zasažen uzavřením muzeí, knihoven, kin, divadel a dalších. Bude čelit ztrátám, které mohou trvale zničit kulturní krajinu společnosti.

Chápeme, že prioritou je zajistit zdravotní a ekonomickou bezpečnost postižených obyvatel. Musíme ale vyjádřit naše obavy ohledně budoucnosti muzeí a kulturního dědictví. Jsou zásadní pro budování identity lidstva, národů a společenství, kterým slouží. Muzea ukládají, pečují a zkoumají kulturní dědictví po celá staletí. Jejich úloha pro budoucnost lidstva je klíčová, zejména v době nejistoty, jako je ta, ve které právě žijeme.

Muzeím, která už dříve byla nedostatečně financovaná a jsou dnes dočasně uzavřena, hrozí, že zítra budou zavřená trvale. V Itálii se očekává, že rozpočet na kulturu v příštím pololetí ztratí o 3 miliardy EUR; ve Španělsku se snížil rozpočet o 980 milionů EUR už v dubnu. Americká aliance muzeí (AAM) odhaduje, že třetina muzeí ve Spojených státech se znovu neotevře. Tisíce muzejních odborníků, zejména těch, kteří pracují na volné noze, jsou na pokraji ztráty živobytí.

ICOM, zastupující mezinárodní muzejní komunitu, vyzývá politiky a osoby s rozhodovací pravomocí, aby co nejrychleji přidělily finanční prostředky na záchranu muzeí a jejich odborných pracovníků, aby tito mohli přežít uzavření muzeí a pokračovat v plnění svého poslání veřejné služby pro příští generace. Obnova společnosti po krizi COVID-19 bude dlouhá a složitá. Muzea, jako jedinečná místa setkávání a vzdělávání, budou hrát důležitou roli při obnovách a posilování sociální struktury postižených komunit.

Budeme spolupracovat s národními a regionálními vládami, jakož i s našimi partnerskými institucemi a dalšími mezinárodními organizacemi, abychom zajistili budoucnost muzeí.

[instagram-feed]