Join ICOM

Česká republika

Česká republika

ICOM National Committee Czech Republic

All news

February 18, 2021

Hledání nové definice muzea – buďte toho součástí ICOM

Vážené kolegyně a kolegové, milí členové ČV ICOM,

dovolujeme si vás požádat o vyplnění dotazníku, kterým se obracíme se na jednotlivé muzejníky a muzeology, pracovníky příbuzných kulturních a paměťových institucí, státní správy a samosprávy, akademické pracovníky i studenty relevantních oborů, působící v České republice.

Dotazník se zaměřuje na zkoumání postojů respondentů k definování muzea a je dostupný online prostřednictvím tohoto odkazu:

https://www.survio.com/survey/d/S9K9Y1T7K0B6T1E5V

Prosíme o jeho vyplnění nejpozději do 7. března 2021.

Jeho vyplnění předpokládá cca 15–20 minut vašeho času.

Definici muzea budeme věnovat pozornost i na plenárním zasedání ČV ICOM dne 3.3. 2021.

Ze získaných dat bude nejprve vygenerováno 20 klíčových pojmů, které musí být do 10. 4. 2021 odeslány Mezinárodní radě muzeí (International Council of Museums) ICOM v Paříži, a stanou se součástí podkladů od jednotlivých členských zemí ICOM k aktuálně řešeným otázkám (re)definice muzea. Na generální konferenci ICOM v roce 2022 v Praze bude znovu otevřena otázka přijetí nové mezinárodní definice muzea.

Celkové výsledky výzkumu bude současně zprostředkovány české muzejní komunitě (Věstník AMG) a budou dále diskutovány v odborném plénu, otevřeném pro všechny zainteresované zájemce, včetně respondentů tohoto dotazníkového šetření. Je to příležitost pro českou odbornou komunitu zůstat zapojena také do dalších fází mezinárodních debat a příprav revize muzejní definice.

Dotazník připravil a zpracovává Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci s Českým národním výborem ICOM a Asociací muzeí a galerií České republiky, a za konzultací s dalšími odborníky.

 

V případě dotazů nebo zájmu participovat na dalších debatách k definici muzea se na nás můžete obrátit na e-mail unesco@phil.muni.cz.

S poděkováním za váš čas,

Otakar Kirsch a Lucie Jagošová

Oddělení muzeologie a Katedra UNESCO pro muzeologii a světové dědictví Ústav archeologie a muzeologie Filozofická fakulta Masarykova univerzita Brno

a předsednictvo a sekretariát ČV ICOM.

[instagram-feed]