Join ICOM

Česká republika

Česká republika

ICOM National Committee Czech Republic

All news

March 31, 2021

Grant ČV ICOM na podporu členů pro rok 2021 ICOM Czech Republic

Vážení členové Českého výboru ICOM,

Český výbor ICOM každoročně vypisuje grantové řízení na podporu činnosti našich členů. V loňském roce uspořádali někteří z vás mezinárodní konference, které proběhly v on-line prostředí. Takovéto aktivity budeme podporovat i v roce 2021. Vedle dotace na přípravu on-line mezinárodních konferencí je možné žádat finanční dotace na úhradu registračních poplatků za účast na on-line konferencích pořádaných mezinárodními výbory ICOM (zde najdete jejich seznam: https://icom.museum/en/agenda/) nebo spolupořádaných ICOMem, popřípadě na překlady odborných textů z cizích jazyků z a do češtiny, přípravu a tisk publikací.

Český výbor ICOM přispívá do výše 50% z celkových nákladů, ve výjimečných případech až do výše 70% z celkových nákladů na akci.

Žádosti je možné podávat do 30. 4. 2021. Formulář žádosti najdete zde: https://icom-czech.mini.icom.museum/o-nas/granty-cv-icom/

Žádost zašlete e-mailem na adresu icom@mzm.cz.

O udělení dotace vyrozumí předsednictvo ČV ICOM žadatele nejpozději do 30. 5. příslušného kalendářního roku.

Vyúčtování dotací je nutné zaslat nejpozději do 30. 11. 2021 a spolu se zprávou v délce alespoň 1800 znaků zaslat e-mailem na adresu icom@mzm.cz.

S pozdravem,
Předsednictvo ČV ICOM

[instagram-feed]