Join ICOM

Česká republika

Česká republika

ICOM National Committee Czech Republic

All news

January 19, 2022

Finanční podpora ČV ICOM pro muzejní pracovníky v ČR na účast na generální konferenci ICOM Praha 2022 ICOM Czech Republic, ICOM Prague 2022

 

1) Poskytnutí zvýhodněného registračního poplatku ve výši 150€

 • Standardní výše registračního poplatku při včasné registraci je 350€ (členové ICOM) a 450€ (nečlenové ICOM).
 • Zvýhodněný registrační poplatek je určen pro fyzickou účast na generální konferenci.
 • Zvýhodněný registrační poplatek zahrnuje účast na odborném programu a všech součástech společenského programu generální konference.
 • Podrobný program na: prague2022.icom.museum
 • Vyhodnocení žádostí o poskytnutí zvýhodněné kategorie registračního poplatku
 • Žádost je nutné podat prostřednictvím online formuláře ČV ICOM nejpozději do 30. 4. 2022 (na žádosti podané po tomto datu nebude brán zřetel).
 • Členství (individuální i institucionální) v profesních organizacích ČV ICOM, AMG ČR, Rada galerií ČR a Český svaz muzeí v přírodě je výhodou.
 • Na poskytnutí zvýhodněného registračního poplatku nevzniká automatický nárok členstvím ve výše zmíněných profesních organizacích ani podáním žádosti.
 • Počet zvýhodněných registrací je omezený.
 • V případě velkého zájmu bude zohledněno současné i plánované zapojení žadatele do činnosti mezinárodních výborů ICOM a termín podání žádosti.
 • Výsledky hodnocení zveřejní předsednictvo ČV ICOM nejpozději do 15. 5. 2022.

 

2) Příspěvek na ubytovací a cestovní náhrady spojené s účastí na ICOM Praha 2022

 • ČV ICOM poskytne příspěvek muzejním pracovníkům na ubytovací a cestovní náhrady spojené s účastí na ICOM Praha 2022 nejvýše do 70 % předpokládaných nákladů.
 • Vyhodnocení žádostí o příspěvek na ubytovací a cestovní náhrady spojené s účastí na ICOM Praha 2022
 • Žádost je nutné podat prostřednictvím online formuláře ČV ICOM nejpozději do 30. 4. 2022 (na žádosti podané po tomto datu nebude brán zřetel).
 • Členství (individuální i institucionální) v profesních organizacích ČV ICOM, AMG, Rada galerií, Český svaz muzeí v přírodě je výhodou.
 • Na poskytnutí zvýhodněného registračního poplatku nevzniká automatický nárok členstvím ve výše zmíněných profesních organizacích ani podáním žádosti.
 • Počet zvýhodněných registrací je omezený.
 • V případě velkého zájmu bude zohledněno současné i plánované zapojení žadatele do činnosti mezinárodních výborů ICOM a termín podání žádosti.
 • Na příspěvek mají nárok muzejní pracovníci, kteří nepracují ani trvale nežijí v Praze
 • Výsledky hodnocení zveřejní předsednictvo ČV ICOM nejpozději do 15. 5. 2022.

 

O oba příspěvky žádáte prostřednictvím jediného formuláře níže.

ONLINE FORMULÁŘ PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI

[instagram-feed]