Join ICOM

Česká republika

Česká republika

ICOM National Committee Czech Republic

All news

October 7, 2021

Exkurze pro ICOM Prague 2022 – seminář v Moravském zemském muzeu ICOM Prague 2022

Vážené paní, vážení pánové, milé kolegyně a kolegové,

těšíme se na Vaši účast na semináři o přípravě generální konference ICOM Praha 2022, výsledcích Inspekční cesty 2021 a jejich vliv na přípravu exkurzí. Seminář se bude konat dne 13. 10. 2021 v Moravském zemském muzeu v Brně od 10.00 do 13.30 hodin.

Rádi bychom Vám připomněli, že při účasti na semináři je třeba dodržovat platná vládní nařízení ohledně pobytu více lidí ve společných vnitřních prostorách (ochrana dýchacích cest, dezinfekce rukou) a rovněž bychom Vás rádi poprosili o prokázání se platným potvrzením o očkování, prodělaném onemocnění COVID 19 v uplynulých 180 dnech nebo PCR testem ne starším než sedm dní nebo antigenním testem s platností 72 hodin.

Program:
10.00 – 10.30 registrace
10.30 – 10.45 slavnostní zahájení (Jiří Mitáček – Moravské zemské muzeum, Gina Renotière – Český výbor ICOM, Irena Chovančíková – předsedkyně AMG, Eva Teuerová – SOM Ministerstvo kultury)
10.45 – 11.15 prezentace postupu příprav generální konference ICOM Praha 2022, výsledků Inspekční cesty 2021 a jejich vliv na přípravu exkurzí (Martina Lehmannová, Tereza Libichová)
11.15 – 11.45 přestávka na kávu
11.45 – 12.45 prezentace vybraných příkladů exkurzí a agentury Czech Tourism
1) UNESCO Těžební krajina v Podkrušnohoří: Využívána, pustošena, obnovována. Ústí nad Labem, Most: role muzeí v revitalizaci přírody a krajiny, prezentují: Michal B. Soukup – Oblastní muzeum a galerie v Mostě + Eliška Wiesnerová – Městské muzeum Ústí nad Labem

2) Etnografický region Slovácko a místní kulturní tradice: modrotisk, lidové tance a kroje, prezentují: Martin Šimša, Markéta Lukešová – Národní ústav lidové kultury + Aleš Kapsa – Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě

3) Stříbrné doly a věčné umění, prezentují: Richard Drury, Petr Adámek – Galerie Středočeského kraje + Michaela Dvořáková, Drahomíra Nováková – Městské muzeum a knihovna Čáslav

4) Otec moderní genetiky: Den s Johannem Gregorem Mendelem v Brně, prezentují: Barbora Onderková – Moravské zemské muzeum + Blanka Křížová – Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity + Jakub Carda – sdružení Společně

5) Rozvoj kulturního turismu: Jana Měchurová, Czech Tourism, Jana Pastyříková – Destinační společnost Zlínsko a Luhačovicko
12.45 – 13.30 diskuse a zakončení

Cílem je seznámit účastníky se současným stavem příprav konference a zejména exkurzí, na nichž participují, sdílet zkušenosti a tipy s kolegy z jiných institucí a v neposlední řadě rovněž představit exkurze jako důležitou část programu konference i zástupcům zřizovatelských subjektů, kteří budou na seminář také pozváni.
Velmi se těšíme na setkání s Vámi a na případné podněty a dotazy, které pomohou k obohacení programu Generální konference ICOM Praha 2022. Zároveň bychom rádi poděkovali všem za spolupráci na přípravách exkurzí, které se budou konat v rámci Generální konference ICOM Prague 2022 v srpnu příštího roku.
Svou účast prosím potvrďte na adresu libichova@icom-czechia.cz.
Setkání plánujeme především ve fyzickém formátu, ale budeme ho také streamovat na https://www.facebook.com/ICOMCzechRepublic, kde budete moci pokládat případné dotazy.

Dne 12.10. v 18.00 se s Vámi rádi neformálně setkáme v brněnské restauraci Zlatá loď na náměstí Svobody 5.

Pro ty z Vás, kteří budou potřebovat ubytování, můžeme doporučit hotel Continental, kde po sdělení hesla “ICOM” dostanete slevu na osobu a noc.

Rádi bychom vás také informovali o tom, že stále můžete sledovat přednášky z Mezinárodního sympozia ICOM Praha 2021 online: https://icomprague2021.gcon.me/page/home

Se srdečným pozdravem a přáním hezkého dne,

Gina Renotière,
předsedkyně ČV ICOM

[instagram-feed]