Join ICOM

Česká republika

Česká republika

ICOM National Committee Czech Republic

All news

September 20, 2021

Evropský týden konzervování-restaurování 2021 Network

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si sdílet výzvu k připojení se ke kampani Evropský týden konzervování-restaurování,  který se bude konat od 4. – 10. 10. 2021 pod záštitou Evropského svazu konzervátorsko-restaurátorských organizací E. C.C.O. https://www.ecco-eu.org/european-day-of-conservation-restoration-2020/

Cílem akce je upozornit na význam péče o kulturní dědictví a samotné profese konzervátorů-restaurátorů. Má za úkol přiblížit evropské kulturní dědictví, historii a sdílené hodnoty širší veřejnosti a zapojit též mladší generaci do péče o jednoltivé předměty. Záměrem je též zdůraznit témata, která jsou důležitá při konzervování-restaurování artefaktů: autenticita, informovanost, přístup a udržitelnost.

Pokud plánujete v daném týdnu aktivity jako dny otevřených dveří v konzervátorských pracovištích, přednášky, výstavy vážící se k dané profesi apod., pošlete na ně odkaz kolegyni Aleně Komendové komendova@znojmuz.cz, která je umístí na web Komise KR AMG. Odkazy na Vaše aktivity můžete přímo sdílet na sociálních sítích  – viz info na stránkách E.C.C.O. (#EuropeanDayConservationRestoration).

ČV ICOM.

[instagram-feed]